PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oncologische revalidatie: Een stap voorwaarts in een kwaliteitsvolle zorg van de kankerpatiënt
Author(s): DE GREEF Y, DENDALE P, CLAES G, VANSTRAELEN D, MADOE V, BRIES G, MAES A, BROSENS M, BULENS P, MEBIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 8   Date: 2005   
Pages: 589-594
DOI: 10.2143/TVG.61.8.5002156

Abstract :
Revalidatie is een tot nu toe onontgonnen gebied in de nazorg van de kankerpatiënt. Het belang ervan wordt stilaan meer en meer onderkend aangezien de toenemende therapeutische mogelijkheden met verlengde overlevingsduur en zelfs genezing de aandacht voor de levenskwaliteit in al zijn aspecten doen toenemen.
De negatieve invloed van kanker op het energiemetabolisme geeft aanleiding tot een klinisch symptomencomplex, samengevat onder de noemer "Cancer Related Fatigue Syndrome" (CRFS).
In dit artikel wordt de rol van de fysieke revalidatie belicht als een belangrijk antwoord op deze destructieve kankerspiraal. Doelstelling van de fysieke revalidatie is een verbetering van de fysieke autonomie met bijkomende psychosociale voordelen, zoals een groter controle-, zelfwaarde- en onafhankelijkheidsgevoel.
Een recent in Nederland ontwikkeld piloot-nazorgprogramma "Herstel en Balans" wordt verder toegelicht als model voor de concrete invulling van een revalidatieprogramma.

Rehabilitation of the cancer patient: a step forward in quality care of the cancer patient
Rehabilitation is a so far unexplored area during the aftercare of the cancer patient. The progress in the therapeutic cancer possibilities yields a longer survival and even cure. Consequently, our attention focuses more and more on the quality of life in all its aspects. The negative influence on the energy metabolism of a cancer patient results in a clinical syndrome called "Cancer Related Fatigue Syndrome" (CRFS).
In this article we draw the attention to the role of physical rehabilitation in response to the destructive cancer course. The goal of physical rehabilitation is to obtain an improvement of the physical autonomy with secondary psychosocial benefits like a greater personal control, self-esteem and feelings of independance.
A recently developed pilot-revalidation program in the Netherlands "Herstel en Balans" is presented as a model for the practical realization of this goal.

download article
3.235.75.174.