PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica: behandeling en prognose
Author(s): BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 5   Date: 2005   
Pages: 393-398
DOI: 10.2143/TVG.61.5.5002119

Abstract :
Corticosteroïden zijn de hoeksteen van de behandeling van polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis. Vaste schema’s ontbreken wat betreft de startdosis, de onderhoudsdosis en de duur van de behandeling.
Polymyalgia rheumatica kan meestal behandeld worden met een vrij lage dosis van 12 mg methylprednisolon, die na een tweetal weken progressief kan verminderd worden en na 6 à 12 maanden gestopt, alhoewel recidieven vrij vaak voorkomen. De prognose is evenwel zeer goed met een normale levensverwachting en meestal beperkte verwikkelingen van de therapie.
Bij arteriitis temporalis bedraagt de begindosis meestal 32 mg methylprednisolon gedurende een viertal weken. Op geleide van het klinisch beeld en de ontstekingsparameters (CRP en/of sedimentatie) kan de dosis corticosteroïden nadien geleidelijk verminderd worden en na 1 à 1,5 jaar volledig gestopt. Ook hier komen recidieven tijdens (meestal bij lage dosis corticosteroïden) en in de eerste maanden na het stoppen van de behandeling vaak voor. De uiteindelijke prognose is evenwel goed met een normale of bijna normale levensverwachting met evenwel dikwijls onomkeerbare ischemische verwikkelingen van de ziekte vóór de behandeling en verwikkelingen door de corticosteroïden tijdens de behandeling.

Treatment and prognosis of polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis
Corticosteroids are in general very effective in the treatment of polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis. In polymyalgia rheumatica low dose daily methylprednisolone (12 mg/day) is started, gradually reduced after 2 weeks and stopped after 6-12 months. Relapses are frequent, although the prognosis is good. For giant cell arteritis higher daily doses of glucocorticosteroid (32 mg methylprednisolone) are advocated in the initial treatment. After 4 weeks the dose can gradually be reduced en stopped after 12-18 months. Relapses are frequent at lower doses and after stopping the treatment. Disease related ischemic complications before treatment and corticosteroids related side effects are common. The prognosis quoad vitam is good.

download article
3.85.214.0.