PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De kritische beoordeling van aanbevelingen voor de behandeling van hypercholesterolemie
Author(s): PHILIPS H, VERMEIRE E, VAN ROYEN P, DENEKENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 5   Date: 2005   
Pages: 335-345
DOI: 10.2143/TVG.61.5.5002110

Abstract :
Als voorbereiding op de Belgische consensusvergadering over de klinische doeltreffendheid van lipidenverlagende medicatie, voerden wij een literatuurstudie uit naar klinische studies met als eindpunt de verlaging van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Dit omvatte een kwalitatieve beoordeling van de aanbevelingen met behulp van het AGREE-instrument.
In dit onderzoek zijn 7 Europese en 4 Amerikaanse richtlijnen opgenomen. Aanbevelingen die een onvoldoende duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag geven of die de literatuurzoekstrategie en de richtlijnmethodologie onnauwkeurig beschrijven, werden niet opgenomen.
De beoordeling van de richtlijnen werd door twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, uitgevoerd.
Volgens het AGREE-instrument scoren de aanbeveling van de Waalse Société Scientifique de Médecine Générale en de Amerikaanse Adult Treatment Panel III goed, wat betekent "sterk aan te bevelen". Onder deze aanbevelingen is er weinig consensus wat betreft de bepaling van het cardiovasculaire risico, de drempelwaarden voor het starten van een medicamenteuze behandeling en de streefwaarden van de behandeling.
Het AGREE-instrument is een gevalideerde methode om de kwaliteit van een aanbeveling te beoordelen. Kwaliteitsvolle aanbevelingen omtrent lipidenverlagende medicatie kunnen inhoudelijk echter nog sterk van elkaar verschillen omdat ze gebruikmaken van verschillende studies, van andere manieren om het cardiovasculaire risico in te schatten en op verschillende manieren tot consensus komen waar evidentie ontbreekt.

A critical evaluation of guidelines on drug-treatment of dyslipidemia
In this study, we evaluated the quality of guidelines on drug-treatment of dyslipidemia and their effect on cardiovascular morbidity and mortality. This was performed by two independent researchers, using the AGREE-instrument.
We assessed the quality of 7 European and 4 American guidelines. We excluded those guidelines which did not unequivocally answer our research question or whose strategy of literature search and guideline methodology was insufficiently clear.
Two researchers evaluated these 11 guidelines.
Two guidelines received the score "strongly recommended": the guideline of the Walloon Société Scientifique de Médecine Générale, and the one of the American Adult Treatment Panel III. There is little consensus about the estimation of a cardiovascular risk, at which level of serum lipids drug treatment should be started as well as which goals should be obtained.
The AGREE-instrument is a validated method to evaluate the quality of guidelines. This method gives us the possibility to evaluate the process of making a guideline, but the contents of the guideline cannot be scored.
Moreover, qualitatively good guidelines may differ because the authors use different literature data, apply other methods to evaluate the cardiovascular risk and follow different ways to obtain an agreement, when the evidence-based literature is missing.

download article
35.170.81.210.