PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische farmacologie: bijzonderheden bij de pasgeborene
Author(s): ALLEGAERT K, DE HOON J, DEBEER A, COSSEY V, VERBESSELT R, NAULAERS G, VANHOLE C, DEVLIEGER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 5   Date: 2005   
Pages: 327-334
DOI: 10.2143/TVG.61.5.5002109

Abstract :
In deze bijdrage worden de basisbegrippen van de klinische farmacologie beschreven, waarbij telkens de specifieke eigenschappen van de pasgeborene benadrukt worden. Waar mogelijk wordt gepoogd deze theoretische basisbegrippen te illustreren aan de hand van recente klinische farmacologische observaties, uitgevoerd binnen de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.
Aansluitend worden enkele aspecten besproken die in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk ook in deze specifieke populatie aan belang zullen winnen (farmacogenetica, "drug orphans", internationalisatie en registratie van farmacologische studies).

Clinical pharmacology: particularities in neonates
The basic notions of clinical pharmacology are described with a specific emphasis on the particular findings in neonates. If available, these theoretical concepts are illustrated using recent observations made in the neonatal intensive care unit of the university hospital, Gasthuisberg, Leuven.
In a second part, trends in clinical pharmacology potentially relevant in this specific age category are discussed (farmacogenetics, drug orphans, internationalisation and registration of pharmacological studies).

3.92.74.105.