PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksuele-respons-disfuncties bij de vrouw: hormonale aanknopingspunten en medicamenteuze aanpak
Author(s): VERHAEGHE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 22   Date: 2004   
Pages: 1651-1658
DOI: 10.2143/TVG.60.22.5002035

Abstract :
Hormonen zijn belangrijk voor de seksuele respons bij de vrouw. Oestrogenen stimuleren vasocongestie en lubrificatie; bij hypo-oestrogenemie kan de gestoorde vasocongestie tot dyspareunie leiden. De menopauzale transitie gaat gepaard met een verslechterde seksuele respons, alhoewel leeftijd en de algemene gezondheidstoestand een belangrijker rol spelen. Topische oestrogeenpreparaten in lage dosis zijn de eerste keus bij postmenopauzale vrouwen met seksuele-respons-disfunctie. Bij vrouwen die ondanks behandeling met oestrogenen klagen over verminderde seksuele motivatie, kan een therapie met laaggedoseerde androgenen overwogen worden, onder vorm van dehydro-epiandrosteron of testosteron. Maar tibolon, een preparaat met oestrogene en androgene effecten, heeft vermoedelijk de meest gunstige werking-bijwerkingenbalans. Er is ook veel interesse in de effecten van vasodilatatoren, met name van sildenafil, bij de vrouw; bij postmenopauzale vrouwen zijn tot hiertoe evenwel geen duidelijk gunstige effecten aangetoond.

Sexual respons dysfunction in aging women:the role of hormones in pathophysiologyand management
Steroid hormones affect the sexual response in women. Estrogens are pivotal for genital vasocongestion and lubrication, i.e. arousal. The menopausal transition is accompanied by a deterioration of several parameters of the sexual response, although this effect appears to be smaller than the influence of age and general health. Estrogen therapy should be considered for postmenopausal women with disturbed arousal; topical application of low-dose estrogen preparations may have advantages over systemic therapy. In estrogen-treated women with persistent hypoactive sexual desire, low-dose androgen treatment may be considered; and testosterone preparations appear to be more effective than dehydroepiandrosterone. Tibolone, available in European countries, exerts both estrogenic and androgenic effects, and probably has a beneficial effects/side-effects profile in postmenopausal women with sexual response dysfunction. Non-hormonal approaches include the use of sildenafil citrate; but typical use of the latter preparation does not appear to improve the sexual response in postmenopausal women.

download article
3.94.202.172.