PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksuele-respons-disfuncties bij de vrouw: anatomische problemen en hun behandeling
Author(s): AMY JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 22   Date: 2004   
Pages: 1639-1650
DOI: 10.2143/TVG.60.22.5002034

Abstract :
Niet alleen zeer verschillende anatomische afwijkingen van de lage tractus genitalis maar eveneens laesies van het perineum of van het ligamentair steunapparaat van de inwendige geslachtsorganen kunnen bij de vrouw seksuele disfunctie veroorzaken.
Endometriose van het kleine bekken en de fixatie van een ovarium aan het vaginaal gewelf na een hysterectomie kunnen aanleiding geven tot diepe dyspareunie.
Voor nagenoeg iedere pathologie kan een anatomisch herstel worden verwezenlijkt, doch psychologische factoren, waaraan moeilijker te verhelpen is, kunnen na behandeling een ongunstige weerslag op het seksueel leven blijven hebben.

Anatomic causes of sexual dysfunction in women and their treatments
In women, the lower genital tract, the perineum and the ligaments supporting the internal genital organs may be affected by various lesions causing sexual dysfunction.
Pelvic endometriosis and the remnant ovary that adheres to the top of the vagina following hysterectomy may cause deep dyspareunia.
For almost each of these problems anatomic repair is feasible, but psychological factors that are more difficult to cope with, may persist after treatment and affect sexuality adversely.

download article
18.232.188.251.