PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Abdominaal aneurysma: heelkunde of echografisch opvolgen?
Author(s): HIRSCH H, VERMEIRE E, VAN ROYEN P, DENEKENS JPM, VAN SCHIL PE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 22   Date: 2004   
Pages: 1607-1612
DOI: 10.2143/TVG.60.22.5002029

Abstract :
Twee internationale studies, met name de UKSAT en de ADAM-trial, die uitgebreid besproken worden, raden aan een beperkt aneurysma klinisch goed op te volgen tot een kritieke diameter van 5,5 cm of een uitzettingssnelheid van 1 cm/jaar. Nochtans is het vermoedelijk veiliger de grens voor electieve open heelkunde op 5 cm te stellen. Heelkunde bij een kleinere diameter is niet aan te raden omdat het risico van ruptuur kleiner is dan de heelkundige mortaliteit, die rond de 5% schommelt.
Ook heeft de "Cardiovascular Health Study" aangetoond dat een aneurysma een risicofactor is voor cardiovasculaire ziekte, met een totale mortaliteit van bijna 6% per jaar, die veel hoger ligt dan bij een gelijkaardige populatie.
De specifieke ruptuurmortaliteit van een klein aneurysma bij mannen bedraagt slechts 1% per jaar. Het is aannemelijk dat een groei van 10% per jaar een bovenste drempel is voor de uitzetting van het aneurysma waarbij chirurgie onvermijdelijk wordt, doch dit is enkel retrospectief gevalideerd. Deze vuistregel maakt het echter mogelijk voor de huisarts de gegevens van opeenvolgende echografische onderzoeken in perspectief te stellen en helpt bij het individualiseren van het beleid. Rookstop zou wel eens de belangrijkste interventie kunnen zijn.

Surgery or sonographic surveillance of the abdominal aneurysm?
We reviewed two large trials, the UKSAT and ADAM trial, which advise to keep aneurysms under strict sonographic surveillance up to a diameter of 5.5 cm or an expansion rate of 1 cm/year. 5 cm is probably a safer limit, especially as strict sonographic surveillance cannot always be relied on. A 10% dilatation a year of the sonographic follow-up appears retrospectively a reasonable rule of thumb for the medical practitioner as a limit for inevitable surgery. Surgery at smaller diameters is usually not advised. Surgical mortality appears higher than expected, amounting to 5%. Secondly, a small aneurysm is a risk factor for cardiovascular disease, with a total mortality nearby 6% a year. Specific mortality from rupture in men is 1% a year. Thus, even for centers that have extremely low complication rates, surgery does not improve mortality for a small aneurysm. Medical treatment of atherosclerotic risk factors may be more important to reduce total mortality. Quitting smoking may be the most important intervention in this disease.

download article
3.231.25.104.