PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Systemische therapie van prostaatkanker. Deel I: Hormonale therapie
Author(s): VAN POPPEL H, JONIAU S, VAN DEN BULCK H, PARIDAENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 22   Date: 2004   
Pages: 1597-1606
DOI: 10.2143/TVG.60.22.5002028

Abstract :
Sinds het herkennen, bijna 60 jaar geleden, van efficiëntie van de hormonale behandeling van prostaatkanker zijn de resultaten ervan, ondanks intens onderzoek en investering, weinig verbeterd. Chirurgische en medische castratie hebben gelijklopende resultaten en in vele gevallen is ook de behandeling met een antiandrogeen gelijkwaardig, vooral in de vroegere stadia.
Terwijl weinig vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de werkzaamheid van de hormonale therapieën, is er wel een duidelijke vooruitgang met betrekking tot de levenskwaliteit van de patiënt. De zuivere antiandrogeentherapie voorkomt vervelende en soms gevaarlijke bijwerkingen van de androgeendeprivatie, maar gynaecomastie blijft een hinderlijke bijwerking van zuivere antiandrogenen.
De nieuwe concepten in de hormonale behandeling omvatten de chemopreventie, de minimale androgeenblokkade en de step-uptherapie, de intermitterende hormonale behandeling en het gebruik van LHRH-antagonisten.
Een beheersing van de werkwijze van de verschillende mogelijke hormonale behandelingen is vereist om voor elke patiënt op het juiste ogenblik de meest efficiënte en minst toxische behandeling uit te kiezen.

Systemic therapy of prostate cancer
Despite intensive research and investment, the hormonal treatment of prostate cancer has not much improved since its efficacy was detected about 60 years ago. Surgical and medical castration have similar results and in many cases also a treatment with antiandrogens is equivalent, especially in the earlier stages.
While only little progress has been made in the improvement of the efficacy of hormonal therapies, an obvious progress is seen concerning the life quality of the patient. Pure antiandrogen therapy prevents the annoying and sometimes dangerous side effects of androgen deprivation but gynecomastia remains an embarrassing and specific side effect of pure antiandrogens.
New concepts of hormonal treatment include chemoprevention, minimal androgen blockade and step-up therapy, as well as intermittent hormonal treatment and the use of LHRH antagonists.
Expertise in applying the different possible treatment modalities is required to select for every individual patient at the right moment the most appropriate and least toxic treatment.

3.92.74.105.