PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diffusiecapaciteit bij patiënten met een restrictieve longfunctie
Author(s): STAM H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 715-721
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001874

Abstract :
De diffusiecapaciteit is een belangrijke longfunctietest, die op een onbloedige wijze het gastransport door de alveolocapillaire membraan meet. De diffusiecapaciteit is een functie van het diffunderend oppervlak en dus van het alveolaire volume. Zoals ook voor andere longfunctietests "genormaliseerd" wordt voor wijzigingen in het volume (bv. voor de éénsecondewaarde (ESW of FEV1), wordt uit de deling door de vitale capaciteit (VC), de Tiffeneau-index verkregen). Zo ook wordt de diffusiecapaciteit (TLCO) gedeeld door het alveolaire volume (VA) om de Krogh-constante (TLCO/VA of KCO) te verkrijgen. De normalisatie door te delen door het alveolaire volume blijkt niet voldoende te zijn: de zogenaamde Krogh-constante (KCO) blijft afhankelijk van het alveolaire volume. Er zijn referentiewaarden voor de KCO bepaald, die een functie zijn van het alveolaire volume. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang van genoemde volumeafhankelijke referentiewaarden bij patiënten met een restrictieve longfunctie aangetoond.

Diffusing capacity in restrictive pulmonary disease
The CO diffusing capacity of the lung, TLCO, is dependent on the surface area of the blood-gas barrier. Because of the relationship between surface area and lung volume, TLCO is dependent on alveolar volume, VA. The proposal of Majorie Krogh to divide TLCO by VA was not sufficient. In healthy volunteers TLCO decreased and TLCO/VA increased with decreasing VA. The increase in TLCO/VA was linear and less important in older subjects. Predicted values of TLCO/VA for lung volumes at and below TLC were determined. The effect of the decrease in alveolar volume is illustrated in some patients with a restrictive lung disease.

download article
3.235.75.174.