PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evolutie van de bloedlipiden en van de cardiovasculaire risicofactoren bij een bataljon Belgische soldaten gedurende een verlengde UNO-zending in het Balkangebied (Belbat 13)
Author(s): MULLIE P, ZIZI M, DEGRAVE E, PÉCHEUX C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 704-710
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001872

Abstract :
Tijdens een militaire zending in het Balkangebied van augustus 1996 tot december 1996 werden de variaties in bloedlipiden en eetgewoonten nagegaan bij 211 mannelijke Franstalige Belgische militairen.
Vóór de zending Belbat 13 had 55% van de deelnemers een LDL-cholesterol boven of gelijk aan 115 mg/dl; na de zending steeg dit tot 60%. Het aantal personen met een triglyceridemie boven de 150 mg/dl steeg sterk van 17 naar 32% na de zending. Het voorkomen van ernstige hypertriglyceridemieën (boven 200 mg/dl) steeg van 10 (n = 21) naar 20% (n = 43) na de zending.
Naargelang de alcoholopname werden twee categorieën opgesteld, namelijk een groep die gemiddeld op de vier voedingsanamnesen meer dan 20 g ethanol per dag gebruikte (n = 53) en een groep die van 0 tot 20 g ethanol per dag gebruikte (n = 155). De sterkste stijging werd waargenomen voor de triglyceriden, namelijk plus 94 ± 39 mg/dl voor meer dan 20 g ethanol per dag en plus 39 ± 81 mg/dl voor minder dan 20 g ethanol per dag (p = 0,0001).
Het lijkt essentieel om in de toekomst personen met cardiovasculaire risicofactoren te identificeren vóór de zending en deze correct in te lichten. Om een juiste evaluatie van het cardiovasculair risico mogelijk te maken, ontbraken in dit onderzoek een aantal gegevens over cardiovasculaire risicofactoren (zoals rookgedrag) die essentieel zijn om correcte informatie te geven aan deelnemers.

During a military UNO-mission in the Balkanarea from August 1996 to December 1996, the variations in bloodlipids and the nutrition of 211 French-speaking soldiers were recorded. Before the mission 55% of the participants had a LDL-cholesterol higher or equal to 115 mg/dl, while 60% of the participants ended up in this category after the mission. The number of participants with a hypertriglyceridemia (triglyceridemia more than 150 mg/dl) increased from 17% to 32% after the mission. Severe hypertriglyceridemia (more than 200 mg/dl) increased from 10% (n = 21) to 20% (n = 43) after the mission. According to the mean daily intake of alcohol, based upon a fourfold recording of the diet during the mission, two categories were created: a first which consumed more than 20 gram of ethanol (n = 53) and a second which took between 0 and 20 gram of alcohol a day (n = 155). The strongest increase was noted for the triglyceridemia: 94 ± 39 mg/dl for soldiers of the first category and 39 ± 81 mg/dl for those of the second category (P = 0,0001).
For the future it appears essential to identify soldiers with high cardiovascular riskfactors before the mission in order to be able to inform them correctly.
In order to obtain an exact evaluation of the cardiovascular risk of the participants and to inform them correctly, our investigation missed a number of essential data like smoking behaviour.

download article
18.207.240.230.