PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hyperthyreoïdie bij de oudere patiënt
Author(s): DRIESSENS S, FLAMAING J, VAN DEN BRUEL A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 692-699
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001870

Abstract :
Hyperthyreoïdie bij ouderen verschilt in meerdere opzichten van deze bij jonge patiënten.
De symptomen zijn vaak atypisch en weinig uitgesproken, met als gevolg dat hyperthyreoïdie bij ouderen soms lang miskend wordt.
Een onbehandelde hyperthyreoïdie bij oudere personen gaat meestal gepaard met belangrijke morbiditeit en toename van de mortaliteit, vooral op cardiovasculair gebied. Wat betreft de behandeling, gaat de voorkeur vaak uit naar een korte therapie met thyreoremmers, gevolgd door radioactief jodium als definitieve therapie.
De noodzaak van behandeling van een subklinische hyperthyreoïdie, zijnde een onderdrukt serumthyrotropine met normale perifere waarden, wordt bepaald in functie van de oorzakelijke pathologie en de comorbiditeit.
Over het nut van een algemene screening naar schildklierdisfunctie bestaat geen consensus, doch de meeste auteurs zijn het er over eens dat screening in de oudere populatie zinvol is, gezien de relatief hoge prevalentie van hyperthyreoïdie op hoge leeftijd en het risico van verwikkelingen ervan bij de bejaarde patiënt, en aangezien hiermee ook de nog meer prevalente hypothyreoïdie gelijktijdig opgespoord kan worden.

Thyrotoxicosis in the elderly patient
The clinical presentation of thyrotoxicosis in the elderly differs from thyrotoxicosis in young patients in many ways. The symptoms are often atypical, difficult to recognise and sometimes wrongly attributed to intercurrent diseases. As a consequence, the diagnosis of hyperthyroidism in the elderly is often delayed. Still, if left untreated, it can constitute an important cause of morbidity and mortality, mainly by aggravating pre-existent cardiovascular disease.
Radioiodine is the treatment of choice and often preceded by a temporary medical treatment to reduce the risk of transient worsening of the thyrotoxicosis by radiation thyroiditis.
Whether subclinical thyrotoxicosis should be treated is determined by the underlying pathology and the comorbidity.
There is no international consensus about the role of screening for thyroid diseases in the general population. However, in view of the relatively high prevalence of hyperthyroidism and the risk of complications of hyperthyroidism in old people, most investigators agree on the need for screening for thyroid dysfunction in the elderly population. With the same blood test, subclinical hypothyroidism, which is even more prevalent than subclinical hyperthyroidism, can be recognised as well.

download article
3.226.97.214.