PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Brachytherapie bij het baso- en het spinocellulair epithelioom van de huid
Author(s): MAES A, GARMYN M, STAS M, VAN LIMBERGEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 683-691
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001869

Abstract :
Radiotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van spino- en basocellulaire epitheliomen van de huid. Deze tumoren zijn radiosensibel en bij vroegtijdige diagnose is de kans op genezing met bestraling zeer hoog. Radiotherapie, in het bijzonder brachytherapie, is vooral aangewezen voor tumoren gelegen op moeilijke plaatsen in het gelaat, zoals lip, neus, nasolabiale plooi, ooglid, mediale ooghoek, oorschelp, vestibulum nasi. Op deze lokalisaties kan heelkunde meer verminkend zijn of ingewikkelde lapreconstructies onder algemene anesthesie vereisen, wat vooral een probleem kan zijn bij oudere, cardiaal belaste personen. Interstitiële brachytherapie met iridium-192 kan op deze lokalisaties eenvoudig uitgevoerd worden onder lokale anesthesie, met uitstekende tumorcontrole (95%) en goede cosmetische en functionele resultaten.

The treatment of basal and squamous cell carcinomas of the skin with brachytherapy
Radiotherapy is an important treatment modality in the management of basal and squamous cell carcinomas of the skin. These tumours are radiosensitive and in case of early diagnosis, the chances for cure with radiation therapy are very high. Radiotherapy, especially brachytherapy, is indicated for tumours located on difficult areas on the face, e.g. lip, nose, nasolabial fold, eyelid, canthus of the eye, pinna, nasal vestibule. On these locations, surgery is often more mutilating or requires complex reconstruction procedures under general anaesthesia. Interstitial brachytherapy with iridium 192 is easy to perform on these locations, under local anaesthesia. Tumour control with brachytherapy is very high (95%), and excellent cosmetic and functional results can be obtained.

download article
34.232.62.209.