PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Allergie voor wespen- en bijengif
Author(s): EBO DG, HAGENDORENS MM, STEVENS WJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 10   Date: 2004   
Pages: 673-682
DOI: 10.2143/TVG.60.10.5001868

Abstract :
De klinische verschijnselen ten gevolge van wespen-, bijen- en hommelsteken kunnen zeer verscheiden zijn, gaande van milde en eerder vervelende lokale symptomen tot potentieel levensbedreigende allergische reacties. Het herhalingsrisico bij een volgende steek van dergelijke ernstige systeemreacties bedraagt ruimschoots 30-60% maar kan dankzij een afdoende behandeling, gifspecifieke immunotherapie (hyposensibilisatie), aanzienlijk teruggeschroefd worden. Gifspecifieke hyposensibilisatie is aangewezen bij patiënten die een ernstige veralgemeende steekreactie hebben vertoond en wanneer bij deze patiënten op basis van anamnese, specifiek IgE, huidtest en eventueel andere tests overgevoeligheid voor wespen-, bijen- of hommelgif kan worden aangetoond. Verschillende schema’s voor hyposensibilisatie zijn mogelijk. Meestal wordt een semi-rushprotocol toegepast om vrij snel bescherming te bieden. Het exacte werkingsmechanisme van gifimmunotherapie blijft onvolledig opgehelderd. De totale behandelingsduur wordt individueel bepaald.

Wasp and bee venom allergy
For most people, Hymenoptera stings produce only a transient and bothersome local inflammatory reaction characterised by pain, redness and swelling. However, for those who are allergic to components of the venom, a re-sting may cause life-threatening, even fatal, reactions. In such patients a correct diagnosis is a prerequisite for effective management, i.e. specific venom immunotherapy, and generally comprises an appropriate skin testing and quantification of venom-specific IgE-antibodies. In spite of the high efficiency of properly administered venom immunotherapy, the molecular and cellular mechanisms of the desensitisation process remain incompletely understood.

download article
18.207.240.230.