PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inschakeling van een verpleegkundig specialist in het zorgprogramma congenitale cardiologie voor volwassenen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Author(s): VAN DEYK K, MOONS P, DE GEEST S, BUDTS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 578-584
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001851

Abstract :
Patiënten met een aangeboren hartaandoening blijven na chirurgische of interventionele behandeling op kinderleeftijd levenslang vatbaar voor verwikkelingen, waardoor ze niet als volledig genezen kunnen beschouwd worden. Om verwikkelingen te vermijden en om de algemene gezondheidstoestand te optimaliseren, dienen patiënten in staat te zijn tot een adequaat "self-management". Kennis is hiervoor een belangrijke voorwaarde.
Onderzoek toont aan dat volwassenen met een aangeboren hartaandoening vaak onvoldoende kennis hebben over hun aandoening, de behandeling en de maatregelen ter preventie van verwikkelingen. Een gestructureerd patiënteneducatieprogramma is een relevant instrument om de kennis van patiënten te verhogen.
Een verpleegkundig specialist is als deel van het interdisciplinair team gespecialiseerd in congenitale hartziekten zeer goed geplaatst om dergelijk educatieprogramma vorm te geven. Ervaringen in het zorgprogramma Congenitale Cardiologie voor volwassenen van de U.Z.Leuven leren dat een verpleegkundig specialist niet alleen kan ingeschakeld worden om opleiding te geven, maar ook om de overgang van kindercardiologie naar volwassenencardiologie gemakkelijker te maken, en om de sociale integratie van de patiënten te verbeteren. Een preliminaire evaluatie toont aan dat de inschakeling van een verpleegkundig specialist haalbaar en kosteneffectief is.

Involvement of a clinical nurse specialist in congenital heart disease in adults at the University Hospitals of Leuven
After surgical or interventional treatment, patients with congenital heart diseases remain prone to complications. Therefore, these patients can not be considered as completely cured. To avoid complications and enhance overall health status, these patients need to perform an adequate self-management. In this respect, knowledge is a critical prerequisite.
Empirical evidence indicated that many adults with congenital heart disease do not have sufficient knowledge regarding their disease, treatment and measures to prevent complications. A structured patient education programme is crucial to improve patients’ knowledge.
Within the interdisciplinary team, an advanced clinical nurse practitioner plays a key role in developing and implementing such an educational programme. The congenital heart disease programme of the University Hospitals of Leuven implemented the role of an advanced clinical nurse practitioner, who provides patient education, facilitates the transition from paediatric cardiology to adult cardiology, and improves social integration of the patients. A preliminary evaluation suggests that the integration of an advanced clinical nurse practitioner in congenital heart disease is feasible and cost-effective.

download article
3.214.184.250.