PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Slechtnieuwsgesprek in de obstetrische praktijk
Author(s): KEIRSE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 8   Date: 2004   
Pages: 544-551
DOI: 10.2143/TVG.60.8.5001846

Abstract :
Verloskunde wordt in de beleving van velen geassocieerd met blijde gebeurtenissen, in tegenstelling tot de meeste andere domeinen van de geneeskunde. Slechtnieuwssituaties en verlieservaringen zijn echter aan dit domein niet vreemd. Dit betekent dat er een medische kant is die afgewerkt moet worden in een vaak emotionele context.
In deze bijdrage wordt een model aangeboden voor het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Het gaat om een model in drie stappen, achtereenvolgens: het meedelen van het slechte nieuws, het laten stoom afblazen, en het helpen greep te krijgen op de situatie. In elk van deze stappen worden de gepaste reacties en valkuilen beschreven. Het belang van de non-verbale communicatie wordt benadrukt. Er worden specifieke aanbevelingen gegeven voor het meedelen van slecht nieuws aan de telefoon.
Bij het niet in vervulling gaan van een verwachting of bij het sterven van een kind tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte, kan men een gelijkaardig rouwproces verwachten zoals na een ander sterfgeval. Er worden een aantal aandachtspunten geformuleerd voor een doeltreffende opvang.

Consequently medical situations do occur
Contrary to most other domains of medicine, obstetrics is usually associated with happy events. Bad news situations and loss experiences do nevertheless occur in obstetrics as well. Consequently medical situations do occur which need to be completed in a often emotional context.
In this manuscript, a model is presented for conducting bad-news conversations. It is a three-steps-model which successively consists (1) of telling the bad news (2), releasing emotions and (3) having a hold on the situation. For each step, adequate reactions and pitfalls are described. The importance of a non-verbal communication is underlined. Specific recommendations are given when telling bad news over the phone.
When an expectation is not fulfilled or when a child dies during pregnancy or just after birth, a mourning process similar to the one after another death can be expected. A series of items of special attention are formulated to provide an adequate support.

download article
18.204.48.40.