PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Urineweginfecties, blaassfincterdisfunctie en vesico-ureterale reflux op kinderleeftijd
Author(s): PROESMANS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 5   Date: 2004   
Pages: 356-365
DOI: 10.2143/TVG.60.5.5001817

Abstract :
Urineweginfecties behoren tot de geregeld voorkomende bacteriële infecties bij kinderen. Diagnose en behandeling vragen speciale aandacht. Beruchte valkuilen zijn: het niet-onderzoeken van de urine bij kinderen met koorts en fout-positieve kweken door onoordeelkundig omgaan met urinemonsters. Het urineonderzoek staat vanzelfsprekend centraal in de diagnostiek: de aanwezigheid van een teveel aan leukocyten (méér dan 20 per µl) is suggestief, de kweek van bacteriën wijst op een urineweginfectie op voorwaarde dat de urine deskundig wordt opgevangen, bewaard en naar het laboratorium verzonden. De verwekkers zijn overwegend vertegenwoordigers van het genus Escherichia coli.
Traditioneel maakt men een onderscheid tussen infecties van de lage urinewegen, meestal cystitis geheten, en infecties van de hoge urinewegen, pyelonefritis. Cystitis geeft enkel ongemakken, pyelonefritis maakt ziek. Echter, de symptomatologie bij kinderen kan verraderlijk aspecifiek zijn: hoe jonger het kind, hoe aspecifieker de symptomen. Toch is juist bij de zuigeling en de peuter het risico van nierschade groot. Overigens komen aangeboren afwijkingen van de urinaire tractus vaak aan het licht via urineweginfecties. Urineweginfecties bij kinderen zijn van belang omdat nieren belangrijk zijn.
Patiëntjes met recidiverende urineweginfecties, vooral meisjes, vormen een aparte categorie. Bij recidieven spelen diverse vormen van blaassfincterdisfunctie een centrale rol. In deze context moet vesico-ureterale reflux geïnterpreteerd worden niet als oorzaak, maar als gevolg van de stoornissen in het mictiepatroon. Permanente profylaxis en reëducatie staan centraal in de aanpak van deze soms hardnekkige problematiek.

Urinary tract infection, bladder dysfunction and vesico-ureteral reflux in childhood
Urinary tract infections (UTI) are among the most common bacterial infections in childhood. Their definition is rather easy. However, a correct diagnosis and an appropriate treatment still constitute important pitfalls in daily pediatric practice.
This paper deals with most aspects of UTI in children although concentrating on underlying predisposing factors of both the causative bacteria and the host. The most frequent species of bacteria involved in UTI are uropathogenic Escherichia coli who possess some specific characteristics that make them adhere to the uroepithelium. As far as host factors are concerned, gender, age, foreign bodies and abnormalities of the urinary tract are crucial. Yet, the most frequent underlying disturbance is a bladder-sphincter-dysfunction.
Every UTI must be treated with antimicrobial agents. Every child with UTI should be investigated, the minimum being ultrasound of kidneys and bladder. The next step is a cystography.
Vesico-ureteral reflux is not necessarily the cause of UTI but should be considered, especially in patients with bladder dysfunction, as the consequence of poor bladder control.

download article
3.93.75.242.