PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het gekartelde ("serrated") adenoom en de hyperplastische polypose
Author(s): NEYNS B, HOORENS A, SERMIJN E, GOELEN G, SERMON F, MARICHAL-PIPELEERS M, DELVAUX G, DE GREVE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 5   Date: 2004   
Pages: 346-353
DOI: 10.2143/TVG.60.5.5001815

Abstract :
Hyperplastische colorectale poliepen worden beschouwd als goedaardige tumoren van de mucosa zonder risico van maligne ontaarding. Slechts de laatste tien jaar erkent men het gevaar van grote (> 1 cm) hyperplastische poliepen en van poliepen met de architecturale kenmerken van hyperplasie maar gelijktijdig cytologische kenmerken van een adenoom (het zogenaamde "serrated" of gekartelde adenoom). Beide letsels kennen een substantieel risico van kwaadaardige ontaarding, meest waarschijnlijk na voorafgaande ontwikkeling van een dysplastische adenomateuze component (= intra-epitheliale neoplasie). Een syndroom werd beschreven waarbij patiënten zich melden met multipele hyperplastische poliepen in het colon en het rectum. Deze "hyperplastische polypose" kan het fenotype zijn van een erfelijk colorectaal kankerpredispositiesyndroom. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de familiale kankergeschiedenis van een patiënte bij wie de diagnose werd gesteld van een adenocarcinoom in de context van een hyperplastische polypose. Het vaststellen van multipele en/of grote hyperplastische poliepen kan dus geenszins beschouwd worden als een veilige toestand en noodzaakt een strikte bewaking van de colorectale mucosa. Bij patiënten met multipele grote dysplastische poliepen en/of gekartelde adenomen kan een (sub)totale colectomie aangewezen zijn indien de patiënt heelkunde dient te ondergaan vanwege een adenocarcinoom.

The serrated adenoma and hyperplastic polyposis
Hyperplastic colorectal polyps are considered benign tumors of the mucosa without a risk for malignant transformation. Only during the past ten years has the danger been recognized of large (>1 cm) hyperplastic polyps on the one hand and polyps with the architectural characteristics of hyperplasia but concomitant cytological features of an adenoma (the so called "serrated adenoma") on the other. Both lesions carry a substantial risk for malignant transformation which occurs most likely after the development of a dysplastic adenomatous component within the polyp (= intraepithelial neoplasia). A "hyperplastic polyposis syndrome" has been described in patients which present with multiple hyperplastic polyps in the colon and rectum. This can be the phenotype of a hereditary colorectal cancer predisposition syndrome. This is illustrated by the hereby reported familial cancer history of a patient who was diagnosed with an adenocarcinoma in the context of a hyperplastic polyposis syndrome. The observation of multiple and/or large hyperplastic polyps cannot be considered as a safe condition and necessitates a strict endoscopic surveillance of the colorectal mucosa. In patients with multiple large hyperplastic polyps and/or serrated adenoma(s), a (sub)total colectomy should be considered when the patient needs surgical treatment for an adenocarcinoma.

download article
3.235.75.174.