PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanpak van persisterende ectopische zwangerschap na lineaire salpingotomie en methotrexaatbehandeling
Author(s): CLAERHOUT F, TIMMERMAN D, POPPE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 5   Date: 2004   
Pages: 340-345
DOI: 10.2143/TVG.60.5.5001814

Abstract :
Indien een extra-uteriene zwangerschap behandeld wordt met een lineaire salpingotomie of een primaire methotrexaattoediening varieert de kans op een persisterende ectopische zwangerschap tussen 3 en 20%. Het ontstaan van een dergelijke zwangerschap is moeilijk te voorspellen aan de hand van preoperatieve, peroperatieve of postoperatieve parameters.
Een vroegtijdige diagnose van een persisterende ectopische zwangerschap is belangrijk gezien het risico van tubaire ruptuur en intra-abdominale bloeding.
Een persisterende ectopische zwangerschap wordt bij voorkeur behandeld meteen eenmalige intramusculaire dosis methotrexaat. Een profylactische postoperatieve methotrexaattoediening bij hoogrisicopatiënten of niet-compliante patiënten kan het aantal persisterende ectopische zwangerschappen significant verlagen.

Management of persistent ectopic pregnancy
The risk of persistent ectopic pregnancy after a linear salpingostomy or a primary methotrexate treatment varies between 3 and 20%. It is difficult to predict the occurrence of an ectopic pregnancy relying on preoperative and operative parameters. Because of the risk of tubal rupture and hypovolemic shock an accurate and close follow-up of the postoperative HCG values is essential to diagnose a persistent ectopic pregnancy at an early stage.
A persistent ectopic pregnancy is preferentially treated with a single dose intramuscular methotrexate. A prophylactic methotrexate dose after a linear salpingotomy, especially in high-risk patients or non compliant patients can reduce the rate of persistent ectopic pregnancies.

download article
3.214.184.250.