PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische behandeling van ectopische zwangerschap
Author(s): POPPE W, CLAERHOUT F, TIMMERMAN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 5   Date: 2004   
Pages: 331-339
DOI: 10.2143/TVG.60.5.5001813

Abstract :
De medische behandeling van een eileiderzwangerschap is in geselecteerde gevallen met lage initiële HCG-plasmaspiegel (< 3.000 IE/l) en zonder aanwijzingen voor ruptuur of intraperitoneale bloeding een alternatief voor de heelkundige behandeling. De medische behandeling heeft geen nadelig effect op de latere fertiliteit en kan heelkundige risico’s voorkomen.
Belangrijk zijn in ieder geval een vroege en juiste diagnose en het zorgvuldig nagaan van de indicaties en contra-indicaties voor de systemische behandeling met methotrexaat.
Het meervoudige doseringsschema is effectiever dan het enkelvoudige en even doeltreffend als de salpingotomie.
Hoewel de "quality of life" van de patiënte na methotrexaatgebruik minder goed is dan deze van de geopereerde patiënte, gaat de voorkeur van de patiënte eerder uit naar de medische therapie.
Geschat wordt dat 35-40% van de ectopische zwangerschappen in aanmerking komt voor een primaire behandeling met methotrexaat.

Medical treatment of ectopic pregnancy
The multiple-dose intramuscular administration of methotrexate is an alternative treatment option for the hemodynamically stable patient with an unruptured tubal pregnancy without signs of active intraperitoneal bleeding and presenting with low initial serum hCG (< 3000 IU/l). Of paramount importance is the early and definitive non-invasive diagnosis of ectopic pregnancy ruling out a viable intra-uterine (or heterotopic) pregnancy. All patients treated with methotrexate need a close follow-up until hCG is no longer detectable in the serum. Methotrexate should be used in the treatment of persistent ectopic pregnancy following salpingostomy as well as extratubal (early interstitial < 10 weeks and cervical) pregnancy.

download article
35.168.111.191.