PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vroegtijdige diagnose van ectopische zwangerschap: kunnen we beter?
Author(s): TIMMERMAN D, BILLEN J, CLAERHOUT F, POPPE W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 5   Date: 2004   
Pages: 321-330
DOI: 10.2143/TVG.60.5.5001812

Abstract :
Ondanks een globale toename van de incidentie van ectopische zwangerschappen is het aantal geruptureerde ectopische zwangerschappen de laatste 15 jaren sterk gedaald, door de beschikbaarheid van kwantitatieve serum-HCG-bepalingen, minder invasieve heelkundige technieken (laparoscopische diagnose en behandeling) en vooral de transvaginale echografie. Doch naarmate steeds meer patiënten zonder klachten zich onmiddellijk na een positieve zwangerschapstest aanbieden voor een echografische evaluatie van de zwangerschap, worden gynaecologen en verloskundigen tegenwoordig in toenemende mate geconfronteerd met een nieuw probleem, namelijk de zwangerschap met ongekende lokalisatie.
De klassieke evaluatiecriteria voor vrouwen met acute pijn en onregelmatig bloedverlies in de zwangerschap blijken niet goed toepasbaar te zijn op deze nieuwe groep van patiënten met een veel lagere a-prioriprobabiliteit op ectopische zwangerschap. Daarom zijn nieuwe diagnostische criteria en tests noodzakelijk om enerzijds geen prille evolutieve zwangerschappen in gevaar te brengen en om anderzijds zo weinig mogelijk ectopische zwangerschappen te miskennen. In verschillende prospectieve studies vergeleken we de betrouwbaarheid van de reeds gepubliceerde strategieën en ontwikkelden een nieuw logistiek regressiemodel. De HCG-ratio en nieuwe mathematische modellen zijn duidelijk het meest betrouwbaar.

Early diagnosis of ectopic pregnancy: room for improvement?
Historically, patients with an ectopic pregnancy presented themselves with acute abdominal pain, often necessitating an immediate surgical intervention. Ruptured ectopic pregnancy was very common. Actually and despite the increased incidence of ectopic pregnancy, rupture has become less common, due to quantitative serum HCG measurements, minimally invasive surgery, and transvaginal ultrasonography. Nowadays women present themselves earlier in pregnancy for an ultrasonographic assessment; hence gynaecologists are increasingly confronted with the problem of pregnancy of unknown location (PUL).
The established biochemical criteria for a diagnosis of ectopic pregnancy have been designed for pregnancies complicated with pain and abnormal bleeding and not for asymptomatic women, who have a much lower pre-test probability of ectopic pregnancy. Therefore new diagnostic criteria are being developed and tested in order to detect ectopic pregnancies in women with PUL while saving early intrauterine pregnancies. For this purpose the HCG ratio and new mathematical models seem to constitute the best methods.

download article
3.229.118.253.