PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: "Microarray’s" (microroosters): een nieuwe techniek In het moderne kankeronderzoek
Author(s): VANDENBERGHE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1269-1274
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001716

Abstract :
Kanker ontstaat door opeenvolgende wijzigingen in het cellulaire DNA, die optreden in ofwel oncogenen (genen die groeistimulerende informatie coderen) ofwel in tumorsuppressorgenen (genen die groeiremmende informatie coderen). Risicovolle wijzingen zijn deze die leiden tot een "gain-of-function" van oncogenen, of tot een functieverlies van tumorsuppressorgenen. In het eerste deel van dit artikel worden de essentiële celfysiologische kenmerken van tumorcellen behandeld. In het tweede deel wordt het principe van de microroostertechnologie uiteengezet en worden een aantal toepassingen ervan in het moderne kankeronderzoek besproken.

Microarrays: a new tool of modern cancer research
Cancer is the result of consecutive and cumulative damage of the cellular DNA, as well of oncogenes (genes coding for growth stimulating information) as of tumor suppressor genes (genes coding for growth-limiting information). Thus DNA-lesions inducing a gain-of-function of an oncogene or leading to loss-of-function of a tumor suppressor gene, carry an intrinsic risk of tumorigenesis.
The first part of this paper highlights hallmarks of tumor cells from the cellular point of view. In the second part, we introduce the principle of the microarray technology as well as a few of its applications in modern cancer research.

3.228.11.9.