PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intima-mediadikte van de a. carotis communis: een nieuwe parameter voor vroegtijdige opsporing van hart- en vaataandoeningen
Author(s): HEUTEN H, CLAEYS MJ, GOOVAERTS I, VRINTS CJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1225-1232
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001709

Abstract :
De meting van de intima-mediadikte ter hoogte van de a. carotis communis is een nieuwe en niet-invasieve echografische techniek. Er is in een preklinisch stadium een correlatie aangetoond tussen een toename van de intima-mediadikte en cardiovasculaire risicofactoren.
Daarenboven heeft de intima-mediadikte een prognostische waarde en is ze een onafhankelijke predictor van cardio- en cerebrovasculair lijden.
In gekwalificeerde centra kan de techniek voor researchdoeleinden aangewend worden bij de risicostratificatie om hoogrisicopati├źnten te selecteren.
Verdere standaardisatie van de techniek is echter noodzakelijk vooraleer een routinematig gebruik in de kliniek gewettigd is.

Measurement of the intima media thickness of the A. carotis communis: a new method for early detection of cardiac and vascular diseaseThe measurement of the thickness of the intima-media (IMT) of the a. carotis communis is a valuable and quantitative estimate of atherosclerotic burden and is correlated with known risk factors. This thickness is also valuable as a predictor of cardiovascular events and is used to assess antiatherosclerotic interventions. The technique is ideally suited to identify an organ damage of vascular origin before the clinical manifestation of cardiovascular disease. The technique can therefore be applied as a useful guide to determine the intensity of risk intervention strategies in individual patients. At this moment, IMT measurement is not routinely performed in clinical practice. The best-validated predictive value of IMT measurements derives from high quality-controlled research laboratories.

download article
3.93.75.242.