PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het beroep van huisartsen die in 1995 afstudeerden
Author(s): VAN BAELEN S, GOEDHUYS J, HEYRMAN J, STROOBANTS R, MINGUET C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1216-1224
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001708

Abstract :
In het vooruitzicht van de in 2004 opstartende jaarlijkse contingentering was het doel van onderhavig onderzoek een beter zicht te krijgen op het "vestigingsverlies" bij huisartsen: hoeveel specifiek opgeleide huisartsen vestigen zich en verlaten vervolgens (voortijdig) het beroep? Van alle artsen die in 1995 aan een Belgische universiteit promoveerden met het bijkomend attest van het eerste jaar huisartsgeneeskunde (n = 488), werd de beroepsactiviteit nagegaan aan de hand van een schriftelijke enquête. Alle Vlaamse en één Franstalige universiteit haalden de vereiste 80%-responsnorm per universiteit (n = 244). Vijf jaar na afstuderen bleek zowat 70% van deze groep nog gevestigd als huisarts. Wie geen huisarts werd of bleef, koos hoofdzakelijk voor een laattijdige specialisatie, m.n. zowat 13%. Niet de keuze voor huisartsgeneeskunde bij aanvang van het zevende jaar, maar wel de intentie bij het eind van het zevende jaar, om een loopbaan als huisarts te beginnen, blijkt het best te voorspellen of men vijf jaar later (nog steeds) gevestigd zal zijn als huisarts. Toch haakten ook hier nog significant meer vrouwen (20%) dan mannen (8%) alsnog af.
In relatie tot het contingenteringsdebat kan gesteld worden dat de instroom een vertekend beeld geeft van de uiteindelijk beschikbare "manpower" in het huisartsenvak.

The profession of general practitioners graduated in 1995
From the year 2004 on, a limited number of medical doctors will be allowed to continue the vocational training for general practice. Therefore it is interesting to know how many keep on practicing as a GP once they finish vocational training. From previous studies (Van Baelen et al, 1998) it is known that 25 up to 50% of those who graduate as a GP, no longer work as a full-time GP after five years.
A postal enquiry was sent to all medical doctors who graduated with a certificate of general practice in Belgium in 1995 (n = 488).
The four Flemish universities and one French speaking university reached the required 80% response. After five years of graduation 70% of this group worked as a GP. Those who left the profession went to another medical specialty (13%) or another (medical) profession. The intention to become a GP at the end of the seventh year of the medical studies seemed to be the best criterion to predict whether a student would still work as a GP after five years. Within this group of students who had the intention to become a GP at the end of their seventh year, significantly more women (20%) than men (8%) left the profession within five years.
It is argued that the number of doctors allowed to continue the GP vocational training, may not be sufficient to obtain the manpower needed in primary care in Belgium. This may have consequences for the quality of care delivered.

download article
3.235.75.174.