PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Modulatie van chronisch inflammatoir darmlijden: van mechanisme tot gerichte therapie
Author(s): DEMETTER P, DE VOS M, CUVELIER C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 949-955
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001656

Abstract :
Hoewel 1 op 500 westerlingen chronisch inflammatoir darmlijden ontwikkelt, blijft de pathogenese ervan onvolledig opgehelderd. De onmiddellijke oorzaken van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa blijven voorlopig ongekend; de opeenvolgende stappen in de etiopathogenese geraken echter steeds beter opgeklaard.
Met de toenemende pathofysiologische kennis van chronisch inflammatoir darmlijden ontwikkelen zich ook nieuwe therapeutische mogelijkheden die op specifieke punten in de moleculair-inflammatoire cascade ingrijpen. Waar de therapie vroeger gericht was op de onderdrukking van de inflammatoire mediatoren, richt ze zich nu meer en meer op het tegengaan van rekrutering en activatie van lymfocyten.
Deze bijdrage schetst een stand van zaken en werpt een blik op de toekomst. Het lijkt waarschijnlijk dat de nieuwe vormen van medicamenteuze therapie het beleid bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de komende jaren drastisch zullen wijzigen.

Modulation of chronic inflammatory bowel disease: from mechanism to directed therapy
Inflammatory bowel disease develops in about 0.2 per cent of the Western population. Its aetiology is uncompletely understood. However, animal models contribute significantly to a better understanding of the different steps in the pathogenesis of Crohn’s disease and ulcerative colitis.
This increasing knowledge results in new treatment protocols as well as potential future strategies. New therapeutic modalities are directed at inhibition of recruitment and activation of lymphocytes. It seems likely that they will soon have a profound impact, and that they will replace the current therapeutic strategies.

download article
18.205.60.226.