PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het maligne melanoom van het oog
Author(s): VAN DEN BROECKE C, DE PAEPE P, CUVELIER C, DE LAEY JJ, PRAET M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 925-930
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001653

Abstract :
Het maligne melanoom van de huid is een gekende entiteit, minder bekend is het melanoom van het oog. Men bemerkt er melanomen ter hoogte van de iris, het corpus ciliare en, meest voorkomend, de choroidea.
De etiologie is niet gekend, maar er zijn meerdere risicofactoren beschreven.
Het biologisch gedrag en de therapie van de oogmelanomen verschilt van deze van de huid. Ook wat betreft de pathologie zijn er verschillen: andere histopathologische typen worden beschreven, en de tumoren worden anders geklasseerd. Deze classificatie heeft haar waarde aangezien ze gecorreleerd is met de prognose.
Het artikel beschrijft verder kort de therapie en de prognose.

Malignant melanoma of the eye
The malignant melanoma of the eye is not as well-known as the cutaneous melanoma. It exhibits a different behaviour and necessitates a different treatment. The aetiology is stil unknown, but a number of risk facors have been described, including age, race differences and geographical factors. More recently, genetic studies have revealed mutations in chromosomes 3, 6 and 8. Malignant melanomas are classified by the pathologist according to the Callender classification, which displays a prognostic value: spindle cell melanomas have a better prognosis than epitheloid ones.
The pattern of metastasis of the ocular melanoma from the cutaneous melanoma is also different: as there are no lymphatics in the eye, only hematogenous metastasis, with involvement of the liver occurs. As to the treatment, radiotherapy and enucleation for the larger lesions are current practice; still many new therapeutic possibilities are being tested.

download article
3.230.154.129.