PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intravesicale BCG-instillaties voor oppervlakkige blaastumoren. Een samenvatting voor de huisarts
Author(s): KERCKHAERT W, OOSTERLINCK W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 14-15   Date: 2003   
Pages: 915-919
DOI: 10.2143/TVG.59.14.5001651

Abstract :
Sinds het rapport van Morales in 1976 is intravesicale immunotherapie met Bacillus Calmette Guérin (BCG) een standaardbehandeling bij bepaalde oppervlakkige blaastumoren. Over de indicaties, therapeutische schema's en vooral de bijwerkingen van BCG-therapie is relatief weinig gekend bij de omnipracticus.
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de indicaties, de verschillende behandelingsmodaliteiten en vooral de bijwerkingen van deze therapie teneinde de omnipracticus toe te laten een patiënt die met een intravesicale BCG-therapie wordt behandeld, optimaal te begeleiden.

Intravesical BCG instillations for superficial bladder tumors: a summary for the general practioner
Since the initial report of Morales in 1976, intravesical BCG immunotherapy has remained the golden standard in the treatment of high-risk superficial bladder cancer.
BCG therapy has proven its efficacy in prevention of tumor recurrence and tumor progression, treatment of residual papillary transitional cell carcinoma and treatment of carcinoma in situ.
General practioners are usually poorly informed about the particularities of this treatment. Therefore we try in this article to give a brief overview on BCG therapy in order to inform them about the indications, treatment strategies and side effects of intravesical immunotherapy.

download article
3.235.75.174.