PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Borstkanker: heelkundige benadering van de oksel
Author(s): BRACK K, BUYTAERT P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 9   Date: 2003   
Pages: 569-575
DOI: 10.2143/TVG.59.9.5001600

Abstract :
Okselklieruitruiming wordt sinds lang als vanzelfsprekend beschouwd bij de heelkundige aanpak van borstkanker.
Het erkennen van de axillaire klierstatus als prognostische factor heeft ertoe geleid dat clinici de okselklieruitruiming als een stageringsprocedure beschouwen, eerder dan als een therapeutische.
Gezien de niet te verwaarlozen morbiditeit van een klassieke okseluitruiming, is het van belang deze ingreep slechts uit te voeren bij patiënten die er baat bij hebben.
Nieuwe, minder invasieve diagnostische technieken zoals de schildwachtklierbiopsie, de "four-node sampling" en de positronemissietomografie, zijn mogelijk alternatieven om correcte informatie te verkrijgen over de axillaireklierstatus.
Het verder doorgedreven histopathologisch onderzoek van de schildwachtklier, met seriële coupes en immunohistochemisch onderzoek, brengt nieuwe vragen met zich mee over de klinische impact van een positieve schildwachtklier.
Binnen de groep van vrouwen met borstkanker kan een groep vrouwen worden geïdentificeerd met een bijzonder laag risico van okselklieraantasting, waarbij een okseluitruiming achterwege gelaten kan worden.
De resultaten van prospectieve gerandomiseerde studies dienen afgewacht om de ware impact van deze nieuwe ontwikkelingen in te schatten.

Breast cancer: surgical management of the axilla
Like the surgical treatment of the primary tumor, the standard surgical management of the axilla of patients with breast cancer is changing as well. For a long time the axillary clearance was part of the standard of the surgical procedure for breast cancer. The recognition of the axillary nodal status as a prognostic factor led physicians to regard axillary lymph node dissection as a staging rather than a therapeutic procedure.
An axillary lymph node dissection can cause a considerable number of sequelae. Some patients can be spared the morbidity of a classical axillary lymph node dissection by performing a sentinel node biopsy, four-node axillary sampling or positron emission tomography (PET). These new minimal invasive and diagnostic procedures seem to be accurate and less morbid for determining the tumor status of the axilla in breast cancer patients.
These new developments come along with new questions about the clinical interpretation of the histopathology. The clinical impact of a positive sentinel node appears to be different when the pathological examination is performed with serial sectioning or with cytokeratin immunohistochemical (IHC) staining.
A group of breast cancer patients with low risk for axillary metastasis can be identified in order to avoid unnecessary axillary lymph node dissection.
Results of prospective randomized trials are needed to know the clinical impact of these recent developments.

3.226.248.180.