PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chemische wapens: geschiedenis of hedendaagse realiteit?
Author(s): WILLEMS JL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 300-303
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001553

Abstract :
Chemische wapens maakten het onderwerp uit van verschillende internationale
verdragen, wat echter niet kon beletten dat zij in verschillende conflicten gebruikt werden. De Conventie van 3 september 1992, op het verbod tot ontwikkelen, produceren of opslaan van deze wapens en tot de verplichte vernietiging van bestaande voorraden, leidde tot een vrij omvattend en indringend systeem van internationale inspectie en verificatie onder leiding van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), gehuisvest in Den Haag. In België werd een installatie voor ontmanteling van oude chemische munitie gebouwd, met name in Poelkapelle. De Belgische Militaire Medische Dienst heeft in deze haar verantwoordelijkheid opgenomen door op verschillende vlakken mee te werken aan deze ontwapeningsinitiatieven.

Chemical weapons: past and present

Although chemical weapons were prohibited by different international treaties, they have been used in several armed conflicts. The Convention dd. September 3, 1992, on the prohibition of development, production or storage of these weapons and the obligatory destruction of existing supplies, imposed a tight system of international inspection and verification under the guidance of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) housed in Den Haag. In Belgium, a dismantling installation for old chemical ammunition has been build in Poelkapelle. The Medical Service of the Belgian Armed Forces has been actively involved in these different disarmament initiatives.

download article
18.204.48.40.