PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De ontwikkeling van triage sinds Napoleon
Author(s): DEBACKER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 296-299
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001552

Abstract :
Het woord "triage" is afgeleid van het Franse woord "trier" en betekend sorteren, selecteren of ziften. Het werd voor het eerst gebruikt in de 14de eeuw en had betrekking op het sorteren van graankorrels of wol en later van koffiebonen naargelang de kwaliteit en prijs. Militaire chirurgen erkenden als eersten de doeltreffendheid van het selecteren van oorlogsslachtoffers in prioriteitsgroepen voor evacuatie en behandeling. Alhoewel de principes waarschijnlijk reeds door anderen toegepast werden, introduceerden Percy en Larrey, chirurgen van de Napoleontische legers, een geëcheloneerd systeem van veldhospitalen, ambulances en vaste hospitalen. In dit systeem werd een initiële triage en behandeling van gekwetsten uitgevoerd op het slagveld, alvorens ze vervoerd werden in ambulances naar verder naar achtergelegen hospitalen. Het belang van triage werd herhaaldelijk aangetoond in de opeenvolgende oorlogen van de laatste twee eeuwen: Ameri-
kaanse Burgeroorlog, Wereldoorlog I, Spaanse Burgeroorlog, Wereldoorlog II, Korea, Vietnam, Israëlo-Arabische Oorlog, Libanon, Falklands en Perzische Golf. De principes van triage worden nog steeds benadrukt in de huidige militaire praktijk.

The history of triage since the Napoleonic wars
The word "triage" is derived from the French verb "trier" and means to sort, select or sift. It was for the first time applied in the 14th century to sort grain or wool and later to sort coffee beans according to quality and price. Military surgeons first recognized the efficacy of this process of sorting casualties into priority groups for evacuation and treatment following war injuries. Although the principles were probably used by others, Percy and Larrey, surgeons of the Napoleonic armies, introduced an echeloned system of field treatment facilities, ambulances and hospitals including the initial triage and treatment of the wounded on the battlefield before they were transported by horse-drawn ambulances to hospitals located in the rear. The importance of triages has been repeatedly proven in successive armed conflicts of the last two centuries: American Civil War, World War I, Spanish Civil War, World War II, Korean War, Vietnam War, Arab-Israeli War, Lebanon War, Falklands War, and Persian Gulf War. The principles of triage are still emphasized in current military practice.

download article
3.214.184.250.