PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapie van het colorectaal carcinoom: kunnen biologische merkers het beleid beïnvloeden?
Author(s): SIERENS B, PEETERS M, POPPE B, DE PAEPE A, DEMETTER P, CUVELIER C, DE VOS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 4   Date: 2003   
Pages: 252-259
DOI: 10.2143/TVG.59.4.5001542

Abstract :
Een tumor ontstaat uit de klonale proliferatie van cellen. Dit vereist de accumulatie van 3 tot 6 mutaties in zogenaamde sleutelgenen. De chronologie van deze mutaties bij het colorectaal carcinoom werd door Vogelstein voorgesteld in de "loss of heterozygosity pathway". Tien tot vijftien procent van de colorectale tumoren behoort evenwel tot de "mutator fenotype pathway". Zij staan ook bekend als de instabiele microsatelliettumoren en hebben vermoedelijk een betere prognose.
Een molecule met een theoretisch en steeds meer klinisch onderbouwd potentieel als therapeutisch predictieve merker, is thymidylaatsynthase. Dit is het doelwitenzym van 5-FU en lijkt in staat het antwoord op chemotherapie te voorspellen bij gemetastaseerde patiënten.
Het opsporen van micrometastasen in lymfeklieren en tumordrainagebloed kan de pathologische stadiëring na resectie van de tumor verder verfijnen.
In België overlijden jaarlijks ongeveer 3.000 patiënten ten gevolge van colorectaal carcinoom. Vroegtijdige detectie door tijdige screening en uitbreiding van het therapeutische arsenaal hebben reeds geleid tot een vermindering van deze cijfers. Het moleculair biologisch onderzoek kan bijdragen tot een verdere opdeling van de patiëntenpopulatie volgens agressiviteit en chemosensitiviteit van de tumor. De verwachte impact op de mortaliteit en morbiditeit dient evenwel nog te worden bevestigd in grotere studies.

Therapeutic management of colorectal cancer: can it be influenced by biological markers?
Colorectal cancer is one of the most frequent cancers in Belgium. The development of new therapeutic options yields new prognostic perspectives for these patients. Especially, the multidisciplinary approach is expected to increase survival in the next few years.
In recent years, molecular biology has known an unparalleled growth. Probably these new techniques will be able to define different populations within colorectal carcinoma patients and to predict the adverse events in a given patient due to therapy.

download article
3.81.29.254.