PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Paruresis
Author(s): WYNDAELE JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 4   Date: 2003   
Pages: 228-230
DOI: 10.2143/TVG.59.4.5001538

Abstract :
Paruresis is de benaming voor het niet kunnen urineren in de nabijheid van anderen, hetzij dat deze werkelijk aanwezig zijn, hetzij dat hun aanwezigheid in de Gedachten van de persoon met paruresis mogelijk is of dreigt te gebeuren. Paruresis is frequenter dan dikwijls gedacht.
De afwijking heeft dikwijls een psychisch-emotionele oorsprong en kan een belangrijke psychologische en sociale weerslag uitoefenen.
De diagnose kan voornamelijk gesteld worden aan de hand van het typische klachtenpatroon en na uitsluiting van anatomische en neurologische oorzaken van moeilijke mictie.
De behandeling kan bestaan uit desensitisatie, medicatie en het aanleren van zelfsondage. Een langdurige behandeling is meestal nodig en genezing kan niet steeds bekomen worden. Het verbeteren van de openbare toiletten speelt een belangrijke preventieve rol.

Paruresis
Paruresis, pee-shy, bashful bladder, shy bladder are denominations for the inability to start micturition in the presence of others. The condition occurs more frequently than often thought and can have severe personal and social implications. Diagnosis is made through the specific history taking and after the exclusion of anatomic and neurologic causes of dysuria. Treatment consists of desensitisation, drugs and intermittent selfcatheterization. Prevention can be provoked by improving public toilet facilities.

download article
18.204.48.40.