PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Toepassing van voedingsinterventie in de niet-farmacologische behandeling van hyperlipidemie
Author(s): MULLIE P, MULS E, VANSANT G, GRIVEGNÉE A-R, AUTIER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 4   Date: 2003   
Pages: 215-218
DOI: 10.2143/TVG.59.4.5001535

Abstract :
Tussen september 1998 en februari 2000 werden huisartsen - afgestudeerd sinds 1965 - via mailing gecontacteerd om deel te nemen aan een epidemiologisch onderzoek over cardiovasculaire risicofactoren en leefgewoonten (CHD-Monitor). In dit artikel worden de resultaten voorgesteld over dieetinterventie zoals deze onderzocht werd in de Coronary Heart Disease Monitor (CHD-Monitor) bij een groep niet-geselecteerde patiënten.
Ongeveer één persoon op drie verklaart voedingsinformatie gekregen te hebben van een huisarts. Bij diabetes, coronaire problemen en een "body mass index" (BMI) boven 30 wordt sneller een diëtist geraadpleegd. Vrouwen gaan meer naar diëtisten dan mannen. In Brussel werd meer voedingsinformatie door huisartsen gegeven dan in Vlaanderen en in Wallonië. Opmerkelijk is dat de helft van de coronaire en/of hyperlipemische patiënten verklaart nooit uitleg gekregen te hebben over gezonde voeding.
Een team "arts/diëtist" zou toelaten dat de arts zijn aandacht uitsluitend kan richten op acute en chronische medische problemen.

A nutritional intervention in the non-pharmacological management of hyperlipidemia
Between September 1998 and February 2000, Belgian general practitioners (GPs) who graduated since 1965, were contacted by mail to take part in an epidemiological study on cardiovascular and behavioural risk factors (the "CHD-Monitor").
In this article, we present data from the CHD-Monitor related to the frequency of nutritional interventions as part of a non-pharmacological management of hyperlipidemia. Approximately one patient out of three reported to have received information on nutritional behaviours from their general practitioner. Patients with diabetes, coronary diseases, or with a BMI ≥ 30 attended more frequently a dietician (a service not reimbursed by the Belgian social security). Patients in Brussels declared that they had received more often information from their general practitioners than patients from Flanders and Wallonia. Interestingly, half of the patients with established coronary heart disease or with hyperlipidemia declared that their physician (GPs or specialists) never provided counselling on healthy eating habits. A team constituted by GPs and dieticians would allow GPs to give more attention to acute and chronic medical problems, while dieticians would provide professional advices on the best ways to follow a diet and on healthy eating habits.

download article
3.235.75.174.