PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verouderen en seksualiteit: kan de seksuoloog helpen?
Author(s): SMITS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 194-201
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001533

Abstract :
In deze bijdrage wordt de mogelijke rol van de seksuoloog besproken in de aanpak van seksuele problemen bij het ouder worden. In de verkenningsfase wordt het seksueel probleem benoemd binnen de seksuele responscurve en zó omschreven, dat de patiënt of het patiëntenpaar er zich duidelijk kan in herkennen. De zoektocht naar de mogelijke oorzaken situeert zich zowel op het somatisch als het psychosociaal niveau.
Bij de concrete aanpak staan geruststelling en het geven van inlichtingen vooraan. Deze informatie gaat in op mythes, maar behelst ook specifieke gegevens in verband met de medische toestand van de patiënt of de partner. Naast de somatische behandeling bespreken we de psychoseksuele aanpak, waarbij door opdrachten het seksueel gebeuren op een gestructureerde manier besproken wordt en factoren die het bemoeilijken aangepakt.

We discuss the possible role of the sexuologist in the approach of sexual problems in the elderly.
While exploring the actual situation, the sexual problem is identified within the sexual response curve, which enables the patient or the patient couple to recognize themselves in this context.
The search for possible causes leads to the exploration of both somatic and psychosomatic levels. Reassurance and providing information are primordial when it comes to the actual approach of the problem. The investigation explores furthermore existing myths about sexuality, while giving more specific information in relation to the medical condition of the patient or his/her partner.
Besides the somatic treatment of the sexual problems, we discuss the psychosomatic approach. With the help of assignments, the sexual functioning of the patient or the patient couple is systematically unveiled and interfering factors identified and dealt with.

download article
34.204.171.108.