PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Erectiele disfunctie bij de oudere man: algemene praktische aanpak en therapeutische mogelijkheden
Author(s): COMHAIRE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 177-180
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001530

Abstract :
Erectiele disfunctie bij de oudere man moet steeds worden benaderd in het kader van de complexe interactie tussen fysieke, psychische en sociaal-relationele aspecten.
Een grondige anamnese en een volledig lichamelijk onderzoek zijn onontbeerlijk om neurologische, vasculaire, iatrogene, urogenitale, of opvallende hormonale afwijkingen op te sporen, respectievelijk psychosociale achtergronden te achterhalen. Biologische onderzoekingen zijn nodig om diabetes, hyperlipemie, nier- of leverdisfunctie op te sporen, dan wel hypoandrogenisme of hyperprolactinemie uit te sluiten.
Het is belangrijk de patiënt, bijvoorbeeld met behulp van een schematische voorstelling, inzicht te verstrekken in de mechanismen die betrokken zijn bij het tot stand komen van een erectie. Meteen kan worden verklaard op welk niveau de pathogenetische factoren, die bij de patiënt zijn vastgesteld, interfereren en hoe ze kunnen worden gecorrigeerd.
Vermits erectiele disfunctie eerder een symptoom is dan een ziekte, is een geïntegreerde en multifactoriële benadering van de patiënt aangewezen.

A practical approach to the management of erectile dysfunction in elderly men
The clinical approach of sexual dysfunction in men must take into account the complex interactions between physical, psychological and sociorelational factors. Thorough history taking and complete physical examination are mandatory in order to detect possible neurological, vascular, iatrogenic, urogenital, or obvious endocrinological abnormalities, as well as to unravel the psychosocial background. Biological investigations are indicated to detect a possible diabetes, hyperlipemia, kidney or liver malfunction, hypoandrogenism, or hyperprolactinemia.
It is important to provide the patient with a clear insight into the mechanisms which realize an erection. For this purpose, a simple schematic presentation of the normal erection process is presented to the patient, while explaining at the same time the pathological factors which have been diagnosed. Such a diagram helps to underpin the therapeutic options.
Since sexual dysfunction remains a symptom rather than a disease, it is of paramount importance to treat the patient using an empathic and multifaceted approach.

download article
34.204.191.31.