PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksuele disfuncties bij de man: oorzaken en diagnostische onderzoeken op het endocriene vlak
Author(s): T'SJOEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 3   Date: 2003   
Pages: 172-176
DOI: 10.2143/TVG.59.3.5001529

Abstract :
Seksuele stoornissen bij de man kunnen veroorzaakt worden door organische (vasculaire, neurologische of endocrinologische) factoren, psychische factoren en/of geneesmiddelen. Een belangrijke vraag is of de patiënt hypogonadaal of eugonadaal is.
Bij een ontstaan van hypogonadisme na de puberteit zijn de lichaamsafmetingen en de stem normaal, omdat een volledige puberale maturatie plaatsvond. De patiënt biedt zich aan met een gedaald libido, erectiestoornissen en infertiliteit. Deze symptomen kunnen geassocieerd zijn met verminderde aangezichts-, pubis- en lichaamsbeharing, verminderde spierkracht en kleine testes. Het klinische vermoeden van een lage testosteronsecretie kan bevestigd worden door een ochtendlijke bepaling van testosteron en/of vrij testosteron in het serum. Als het vrije testosteron laag is, moet verder gezocht worden naar het anatomische niveau van het defect.

Sexual dysfunctions in the male: causes and endocrinological diagnostic approach
Sexual dysfunction can be caused by a
variety of organic (vascular, neurological or endocrinological) factors, psychological influences and/or medication. An important question is whether the patient is hypo- or eugonadal.
In a postpubertal onset of hypogonadism the patient has normal body measurements and a normal voice as a normal pubertal maturation took place. The patient presents himself with a decreased libido, impotence and infertility. These symptoms may be associated with diminished facial, pubic, and body hair, decreased muscle strength and small testes. The clinical suspicion of low testosterone secretion can be confirmed by measuring the serum (free) testosterone. If serum testosterone concentration is low, a further investigation should identify the anatomic level of the defect.

download article
3.227.2.246.