PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Congenitale hernia diaphragmatica: meer dan een gat in het middenrif...
Author(s): ALLEGAERT K, VANDENBOSCH K, DEPREST J, LERUT T, DEVRIENDT K, NAULAERS G, DEVLIEGER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1309-1316
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001441

Abstract :
Congenitale hernia diaphragmatica blijft een bijzonder ziektebeeld waarvan de incidentie geschat wordt op ongeveer 1/3.000 levendgeborenen. Eerst wordt dit ziektebeeld beschreven met bijzondere aandacht voor de prenatale diagnostiek en de resultaten op lange termijn. Deze literatuurgegevens worden geïllustreerd met de gegevens van de U.Z.Leuven.
Inzichten in de onderliggende pathofysiologische en patholoog-anatomische mechanismen zijn toegenomen door de ontwikkeling van een aantal diermodellen, maar de toepassing van deze inzichten in de perinatale behandeling blijft voorlopig nog beperkt. Op basis van deze inzichten wordt ingegaan op de nieuwe pre- en postnatale therapeutische opties die in ontwikkeling zijn. Hierbij wordt aangetoond dat de aanpak geëvolueerd is van een urgente chirurgisch-technische behandeling naar een multidisciplinaire benadering met verloskundige, neonatologische, genetische en chirurgische inbreng.

Congenital diaphramatic hernia: there’s more than a defect to be repaired…
Congenital diaphragmatic hernia (CDH) still remains an intriguing disease with an incidence of 1/3,000 life-born infants. Insights in underlying pathologic mechanisms improved by the development of different animal models, but their implementation in perinatal clinical care is still limited.
We first describe the clinical picture of CDH with a special emphasis on the prenatal diagnosis and the long term outcome data. Findings in the literature are illustrated by data obtained from these patients within the U.Z.Leuven.
Based on the new insights mentioned above, recent pre- and postnatal therapeutic options are described.
We hereby illustrate that the care of these infants has shifted from an urgent, surgical treatment to a multidisciplinary approach with obstetrical, neonatal, genetic and surgical aspects.

download article
34.204.193.85.