PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Toepassingen van de radionuclidentherapie. Radiofarmaca, werkingsmechanismen en stralingsbescherming
Author(s): BRANS B, MONSIEURS M, BACHER K, DE VOS F, THIERENS H, SLEGERS G, DIERCKX RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1090-1097
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001407

Abstract :
Dit artikel geeft een overzicht van de principes en belangrijkste toepassingen van de radionuclidentherapie in het algemeen. Het is het eerste artikel van een reeks omtrent de huidige toepassingen van radionuclidentherapie.
In dit inleidend artikel worden de basismechanismen aangebracht met een overzicht van de routinematig gebruikte stoffen en bespreking van de voor- en nadelen van de radionuclidentherapie en mogelijke bijwerkingen in het algemeen. Een belangrijk aspect zijn ook de maatregelen ter radioprotectie van personen.
Vanwege haar goede specifieke binding en relatief geringe bijwerkingen biedt radionuclidentherapie een waardevolle en aanvullende antikankerbehandeling. Met de verdere technische ontwikkelingen mag worden verwacht dat het aantal indicaties in de komende jaren zal toenemen.

Applications of radionuclide therapy: radiopharmacy, modes of action and radiation protection
This paper gives an overview of the principles and most important applications of radionuclide therapy in general, while future papers will deal with more specific indications. It emphasizes the basic mechanisms with an overview of the substances routinely used, as well as pro’s and con’s and possible side effects in general. An important aspect to be considered are also the rules and methodology of personal radioprotection.
Its good specific binding and relative minor side-effects allows radionuclide therapy to be a valuable and complementary anti-cancer treatment. Due to further technical developments a number of new indications may thus be expected in the coming years.

download article
34.226.244.70.