PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De lever: hoeksteen bij multiorgaantransplantatie
Author(s): NEVENS F, PIRENNE J, LEUVENSE TRANSPLANTATIEGROEP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 13   Date: 2002   
Pages: 903-908
DOI: 10.2143/TVG.58.13.5001370

Abstract :
Insufficiëntie van één orgaan (bv. long- of hartinsufficiëntie) kan een levertransplantatie te risicovol maken. Soms is vervanging van de lever mogelijk, maar blijft de patiënt gehandicapt door de andere aandoening (diabetes/nierfalen).
Een gecombineerde transplantatie biedt een oplossing voor deze patiënten. De meest voorkomende vorm van gecombineerde transplantatie is deze van lever en nier. De resultaten zijn uitstekend. Patiënten met diabetes mellitus type 1 die een levertransplantatie ondergaan, zijn kandidaten voor een gecombineerde lever- en pancreastransplantatie. Bij portopulmonale hypertensie kan in selectieve gevallen een gecombineerde lever- en (hart-?) longtransplantatie gebeuren. Bij meerdere kinderen en volwassenen zijn reeds succesvol lever- en dunnedarmtransplantaties uitgevoerd.
In bepaalde gevallen kan gekozen worden voor "en bloc"-transplantatie van verschillende anatomisch aangrenzende organen waardoor de duur van de ingreep verminderd wordt (lever/pancreastransplantatie). Een bijkomend voordeel van een gecombineerde transplantatie is dat de lever de afstoting van een gelijktijdig getransplanteerd orgaan van dezelfde donor vermindert.
Een beperkende factor zijn de orgaantekorten. Bijgevolg moet verder intensief gezocht worden naar een verhoging van het aantal beschikbare organen.

The liver, cornerstone in multiorgan transplantation
The failure of one organ can make liver transplantation too riskful. In case of renal impairment or diabetes mellitus, replacement of the liver is possible but the patient remains handicapped. A combined transplantation of liver and other abdominal organs offers a solution for these patients. Frequently the liver and kidney are transplanted simultaneously and the results are similar to those of single transplants. Patients with diabetes mellitus type I and in need of a liver transplantation are candidates for a combined liver and pancreas transplantation to prevent the severe long term cardiovascular complications related to the immunosuppressive drugs and diabetes. Portopulmonal hypertension is more frequently recognized in liver transplantcandidates and if the average pulmonary arterial pressure exceeds 50 mmHg, liver transplantation is at high risk. In selected cases and in young patients combined liver, heart and lungtransplantation can be considered. Successful liver and small bowel transplantations have been carried out in many patients.
In case the transplanted organs are anatomically "contiguous", "en bloc" transplantation can be performed to reduce the duration of the intervention. The risk of rejection is reduced in case of combined transplantation because the liver will prevent the rejection of the concomitant transplanted organ.
The limiting factor is a shortage of organs and further intensive research should focus on new methods to increase the numbers of organs.

download article
18.205.60.226.