PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het "shaken infant syndrome" (SIS): een levensbedreigende vorm van mishandeling
Author(s): MARCHAND J, LAMPO A, VANDENPLAS Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 13   Date: 2002   
Pages: 877-882
DOI: 10.2143/TVG.58.13.5001366

Abstract :
Het samen voorkomen van subdurale hematomen, retinale bloedingen en fracturen van de lange beenderen werd reeds lang geleden beschreven en in verband gebracht met kindermishandeling.
Toch blijft het stellen van de diagnose van niet-accidentele hoofdtrauma's en in het bijzonder van het "shaken infant syndrome" moeilijk, want deze diagnose houdt in dat derden verantwoordelijkheid dragen voor de, soms levensbedreigende, letsels.
Dit artikel behandelt aan de hand van een literatuuroverzicht zowel de epidemiologische als de klinische aspecten van nietaccidenteel hoofdtrauma en in het bijzonder van het shaken infant syndrome.

Potentially life-threatening child abuse: the shaken infant syndrome
The association of subdural hemorrhage, retinal bleedings and fractures of the long bones has been linked with child abuse many years ago.
The diagnosis of non-accidental head trauma (NAHT), and particularly the "shaken infant syndrome", still remains difficult for many physicians. Diagnosing this potentially lifethreatening entity implicates that we are confronted with the responsability of parents or other people taking care of the infant for dramatical lesions in very young children.
This article reviews the literature on epidemiological as well as on clinical aspects of NAHT and the shaken infant syndrome.

download article
3.235.75.174.