PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pyleflebitis: casuïstiek en literatuuroverzicht
Author(s): STOENS N, VAN VLIERBERGHE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 10   Date: 2002   
Pages: 700-704
DOI: 10.2143/TVG.58.10.5001338

Abstract :
Pyleflebitis, of septische tromboflebitis van de poortader (vena portae) of zijn aftakkingen, is een zeldzame verwikkeling van een intra-abdominaal ontstekingsproces. Pyleflebitis werd vroeger voornamelijk veroorzaakt door appendicitis. Tegenwoordig is diverticulitis de hoofdoorzaak geworden. Deze aandoening heeft een hoge mortaliteit (32 tot 50%).
Het klinisch beeld is atypisch. De symptomen zijn koorts, pijn in de rechter bovenbuik, diarree en laattijdige icterus. Pyleflebitis wordt zelden verwikkeld door leverabcedering.
De diagnose wordt voornamelijk gesteld door beeldvorming, waarbij vooral contrast-CT belangrijk is, aangezien deze zowel de trombose als de oorspronkelijke infectiehaard aantoont.
De therapie omvat het toedienen van antibiotica en uitroeien van de infectiehaard. Over het gebruik van anticoagulantia bestaat nog geen overeenstemming, doch algemeen wordt aangenomen dat de toediening van anticoagulantia aangewezen is bij patiënten met uitgebreide, acute trombosen en bij patiënten met gekende hypercoagulabiliteit.

Pylephlebitis: a case report and review of the literature
Septic thrombophlebitis of the portal vein is a rare complication of an intra-abdominal infection. Appendicitis was one of the major causes of pylephlebitis. At this moment, diverticulitis is the main cause. Mortality is high (32 to 50%). The clinical presentation is atypical. Symptoms are fever, upper right quadrant pain, diarrea and late in the clinical course jaundice. Liver abscesses are a rare complication. Diagnosis is made by contrast CT which demonstrates both the thrombosis and the causative intra-abdominal focus. Treatment consists of antibiotics and eradication of the focus of infection. Anticoagulants are indicated in patients with acute thrombosis of a large part of the portal vein and in patients with hypercoagulability.

download article
3.229.118.253.