PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Adenosine bij ritmestoornissen: gebruik en misbruik
Author(s): HEIDBUCHEL H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 10   Date: 2002   
Pages: 669-677
DOI: 10.2143/TVG.58.10.5001333

Abstract :
Intraveneuze bolusinjecties van adenosine of adenosinetrifosfaat (ATP) laten toe op een efficiënte en elegante wijze ritmestoornissen te stoppen en/of hun mechanisme te achterhalen.
De toediening ervan alleen is evenwel niet genoeg: een continue ECG-registratie tijdens dit manoeuvre is primordiaal voor een correcte etiologische diagnose van het onderliggend ritmeprobleem. Dit kan essentieel zijn voor het verdere therapeutische beleid (medicatie, ablatie, ...).
De lijst met contra-indicaties (COPD) en situaties met gevaar (dipyridamol, preëxcitatie, voorkamerflutter, bradycardie, verlengde QT-tijd, hemodynamische labiliteit) is beperkt, maar kennis ervan is onontbeerlijk voor het veilig gebruik van deze producten.

Adenosine: use and misuse
Intravenous bolus injections of adenosine or adenosine triphosphate (ATP) are often used for the diagnosis and the treatment of tachyarrhythmias in the acute setting.
To benefit from the full diagnostic potential of these elegant drugs, a continuous ECG recording during their administration (preferably in at least three leads with good visualisation of P-waves) is of utmost importance. A correct diagnosis of the underlying arrhythmia etiology is essential for the further management of these patients (drug treatment, ablation, …).
The list of contraindications (COLD) and dangerous situations (dipyridamole use, pre-excitation, atrial flutter, bradycardia, long QT, hemodynamic instability) is short, but it is mandatory for the safe use of these drugs to know them.

download article
34.226.244.70.