PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rechterventrikelinfarct: Een gevalsbeschrijving
Author(s): LEYSSEN M, WYFFELS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 635-641
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001329

Abstract :
Disfunctie van het rechterventrikel is een vaak voorkomende en gevaarlijke verwikkeling van het acuut onderwandmyocardinfarct. Bij elke patiënt met een onderwandinfarct moet men bedacht zijn op tekens van uitbreiding naar het rechterventrikel.
Een snelle diagnose is mogelijk door de klinische tekens, de analyse van de rechter precardiale ECG-afleidingen en een transthoracale echocardiografie.
Wanneer rechterventrikeldisfunctie vastgesteld wordt, gaat de prioriteit in de therapeutische aanpak naar het bewaren van een adequaat hartritme en een voldoende voorbelasting van het rechterventrikel. Bradycardie en atrioventriculaire geleidingsstoornissen komen vaak voor en kunnen tijdelijke hartstimulatie noodzakelijk maken. Diuretica en vasodilatoren dienen vermeden te worden en extra vochttoediening kan noodzakelijk zijn op geleide van de capillaire wiggedruk.
De indicaties voor reperfusietherapie en het eventuele gebruik van positief inotrope farmaca verschillen niet van de gangbare richtlijnen voor het acute myocardinfarct in het algemeen.
Als een rechterventrikelinfarct juist behandeld wordt, hangt de prognose vooral af van de begeleidende linkerventrikelbeschadiging. Een foute aanpak in het acute stadium kan het leven van de patiënt in gevaar brengen.

Right ventricular infarction: case study, pathophysiology and clinical management
Right ventricular dysfunction commonly complicates acute inferior myocardial infarction and may result in poor clinical outcome. One should therefore be watchful for signs of right ventricular involvement in every patient with inferior myocardial infarction.
A quick diagnosis can be made by a physical examination, followed by analysis of the right-sided ECG leads and a two-dimensional echocardiograph.
In patients with right ventricular dysfunction, chronotropic competence and sufficient preload of the ventricle are of vital importance. Bradycardia and atrioventricular dyssynchrony are common and may necessitate temporary pacing. Vasodilators and diuretics are contraindicated and volume loading may be required to optimise ventricular preload. Indications for reperfusion therapy are similar to the current guidelines for myocardial infarction in general. Inotropic stimulation should be considered when the patient remains unstable in spite of volume resuscitation and restoration of a physiological rhythm.
When right ventricular infarction is diagnosed and treated correctly, the prognosis mainly depends on the associated left ventricular damage. However, when right ventricular dysfunction is overlooked, it may induce severe hemodynamic compromise and endanger the patient’s life.

download article
3.235.75.174.