PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vluchtige pulmonale infiltraten na radiotherapie. Differentiaaldiagnose van "bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP)"
Author(s): SOENTJENS P, MENTEN J, DEWAELE R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 624-629
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001327

Abstract :
De patiënt met "bronchiolitis obliterans organizing pneumonia" (BOOP) klaagt van niet-productieve hoest, subacuut optredende dyspneu en koorts. Op de thoraxfoto zijn tevens pulmonale infiltraten zichtbaar.
Een differentiaaldiagnostiek dringt zich op om een meer courante pathologie uit te sluiten. De clinicus dient rekening te houden met hoofdzakelijk infectieuze oorzaken, maar ook met cardiovasculaire problemen en neoplastische en interstitiële longaandoeningen.
Met een gerichte anamnese en met niet-invasieve onderzoeken kan meestal de waarschijnlijkheidsdiagnose van BOOP gesteld worden. Voor verdere differentiëring zijn meer invasieve onderzoeken onontbeerlijk. Behandeling met corticosteroïden heeft een snel en spectaculair resultaat, maar bij te snel afbouwen kan een heropflakkering van de pneumonie optreden.
De symptomatologie, de diagnose en de behandeling van een patiënt met BOOP na bestraling voor een borstcarcinoom worden beschreven.

The differential diagnosis of BOOP
The patient with BOOP complains of non-productive cough, subacute dyspnea and fever. The chest X-ray shows pulmonary infiltrates.
The differential diagnosis includes infectious causes, cardiovascular problems, neoplastic and interstitial lung diseases.
A detailed anamnesis and non-invasive examinations are the cornerstone of the diagnosis.
Sometimes more invasive examination is necessary.
The treatment with corticosteroids has a rapid and spectacular outcome. Diminishing the treatment gradually over a time of three weeks is advisable, otherwise the pneumonia will start again.
The symptoms, the diagnosis and the treatment of a patient with BOOP, after radiotherapy of a breastcarcinoma, are described.

download article
3.235.75.174.