PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De eerste 300 harttransplantaties in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Author(s): VANHAECKE J, VAN CLEEMPUT J, DROOGNÉ W, DAENEN W, LEUVENSE HARTTRANSPLANTATIEGROEP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 610-616
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001325

Abstract :
De totale ervaring (tot 31/12/2000) van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven omvat 304 harttransplantaties, uitgevoerd bij 290 patiënten. De actuariële patiëntenoverleving bedraagt na 1, 5 en 10 jaar respectievelijk 90%, 84%, en 73%. Deze cijfers steken gunstig af tegen de gemiddelde overlevingscijfers van de International Society for Heart and Lung Transplantation, die voor dezelfde tijdstippen respectievelijk 81%, 67% en 48% bedragen.
De voornaamste problemen op langere termijn worden gevormd door kransslagaderaantasting in het transplanthart (chronische rejectie), bijwerkingen van de chronische immunosuppressie, en progressie van begeleidende pathologie zoals perifere atheromatose en diabetes mellitus. Nieuwe immunosuppressiva en betere behandeling van deze begeleidende aandoeningen brengen hier wellicht nog vooruitgang.
Er is mogelijk een lichte daling van de nood aan harttransplantatie, wellicht ten gevolge van de verbeterde behandeling voor hartfalen, maar deze trend moet zich nog bevestigen, en de orgaanschaarste blijft nijpend.
De klinische toepassing van alternatieve therapeutische opties zoals het kunsthart en de xenotransplantatie is nog niet voor morgen.

Up to 31.12.2000, a total of 304 heart transplantations were performed in 290 patients at the University Hospitals of Leuven. The actuarial patient survival at 1, 5 and 10 years was 90%, 84% and 73% respectively. These figures compare favourably to the average patient survival in the Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation, which stands at 81%, 67% and 48%.
The main problems in long term survivors are graft coronary artery disease (chronic rejection), side effects of chronic immunosuppression, and progression of concomitant pathology such as atherosclerosis and diabetes mellitus. New immunosuppressants and a better treatment of these accompanying illnesses may improve the prospects. The need for heart transplantation is possibly somewhat declining as a result of the progress in heart failure therapy. This trend however needs to be confirmed, and the organ shortage remains very real.
The clinical application of alternative therapeutic options such as the long term total artificial heart and xenotransplantation is not just around the corner.

download article
3.226.97.214.