PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Harttransplantatie: huidige indicaties
Author(s): DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 600-604
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001323

Abstract :
Hartfalen is een groeiend gezondheidsprobleem. In de westerse wereld bedraagt de prevalentie voor de globale bevolking 2 à 5%. Ondanks de significante impact van een geoptimaliseerde behandeling blijven de vooruitzichten bij terminaal hartfalen vrij somber. Een harttransplantatie kan bij deze patiënten (terminaal en optimaal behandeld hartfalen) een uitkomst bieden.
Een goede indicatiestelling veronderstelt een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de prognose onder een individueel geoptimaliseerde conservatieve behandeling. Daarnaast is een onderzoek naar contra-indicaties noodzakelijk. Er zijn absolute en relatieve contra-indicaties. De ideale transplantatiekandidaat heeft geen contra-indicaties. In de praktijk zal men evenwel bij de meeste kandidaten moeten uitmaken of de som van de aanwezige contra-indicaties al dan niet aanvaardbaar is.
De mogelijkheden om ernstig hartfalen zonder transplantatie te behandelen verbeteren snel. Het aantal patiënten met ernstig hartfalen neemt toe. De schaarste aan donor-
harten blijft bestaan. Een goede selectie is dus noodzakelijk.

Selection of candidates for heart transplantation
Improved outcome of heart failure in response to medical therapy, coupled with a shortage of donor organs, makes it imperative to restrict heart transplantation to patients who are most disabled by heart failure and who are likely to derive the maximum benefit from transplantation. Stratification of patients by objective criteria, such as peak exercise oxygen consumption offers the ability to select appropriate patients for heart transplantation. Such patients will have a poor prognosis and a low quality of life despite optimal medical therapy. The impact of individual comorbid conditions on a patient’s candidacy for heart transplantation and the detrimental effects of each condition on posttransplantation outcome should be weighed.
Potential heart transplantation candidates should be evaluated by a multidisciplinary team that is expert in management of heart failure, transplantation and performance of cardiac surgery in patients with low ventricular ejection fraction.

download article
3.214.184.250.