PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Screening bij bejaarden: prostaatkanker
Author(s): VERBAEYS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 597-599
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001322

Abstract :
Dankzij bepalingen van het prostaatspecifieke antigeen is het mogelijk om bij asymptomatische patiënten prostaatcarcinomen op te sporen. De ziekte kan curatief benaderd worden, maar dit gaat gepaard met een belangrijke morbiditeit. Gezien de langzame evolutie van de aandoening alvorens zij symptomatisch wordt en tot de dood leidt, is het nodig om bij elke individuele patiënt de levensverwachting te bepalen alvorens screening kan worden aangeraden.
Pas wanneer de resultaten van een veralgemeend bevolkingsonderzoek dat de screening evalueert zullen gekend zijn, zal kunnen worden geantwoord op de vraag of screening van de mannelijke bevolking zinvol is of niet.

Prostate cancer screening in the elderly
Prostate specific antigen allows to discover prostatic carcinoma in asymptomatic patients. Treatment with curative intent is possible but causes important morbidity. As prostate cancer progresses slowly, symptoms and death occur extremely late. The latter makes the evaluation of life expectancy necessary for every patient prior to screening. Only when the results of mass population evaluation will be known, it will be possible to say if screening the male population for prostate cancer is worthwhile.

download article
34.204.171.108.