PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Auto-immune pancreatitis: een klinische entiteit
Author(s): LAPAUW S, DE VOLDER I, ECTORS N, VAN BECKEVOORT D, BIELEN D, AERTS R, TOPAL B, YAP SH, VAN STEENBERGEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 9   Date: 2002   
Pages: 589-596
DOI: 10.2143/TVG.58.9.5001321

Abstract :
Auto-immune pancreatitis is een afzonderlijke entiteit die zich duidelijk onderscheidt van andere vormen van chronische pancreatitis, zoals de alcoholische en de hereditaire pancreatitis.
De typische pijn is vaak afwezig en de aandoening gaat veelal gepaard met obstructieve icterus door stenose van de hoofdgalweg. Bij radiologisch onderzoek zijn er dikwijls kenmerken die eerder doen denken aan een pancreascarcinoom. De diagnose wordt vaak slechts gesteld door het histopathologisch onderzoek van een pancreasresectiespecimen.
Nochtans is een vroegtijdige diagnose belangrijk aangezien deze vorm van chronische pancreatitis in aanmerking komt voor behandeling met corticosteroïden. Autoantistoffen zouden, althans volgens de literatuur, vaak worden aangetroffen, doch in onze eigen ervaring is dit slechts uitzonderlijk het geval.
Kennis van dit ziektebeeld en van zijn klinisch-morfologische kenmerken is een eerste vereiste om tot een juiste diagnose ervan te komen.

Auto-immune pancreatitis
Auto-immune pancreatitis is a distinct entity of chronic pancreatitis, with clearly different features from those seen in chronic alcoholic or chronic hereditary pancreatitis.
Abdominal pain is usually absent. Patients often present with jaundice caused by a distal bile duct obstruction. Radiological features are often compatible with pancreatic carcinoma.
In most patients, the correct diagnosis is only made at histological examination of a pancreatic resection specimen obtained after a Whipple resection.
However, early diagnosis of this condition is imperative since this form of pancreatitis can be treated with corticosteroids. In our experience, autoantibodies are usually absent.

download article
3.235.75.174.