PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Richtlijnen over het beleid van acute thoracale pijn. Verslag van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie (BIWAC)
Author(s): CLAEYS MJ, VANDEKERCKHOVE Y, BOSSAERT L, CALLE PA, MARTENS P, HOLLANDERS G, VRINTS CJ, VAN DE WERF F, RENARD M, DE RAEDT H, DE MEESTER A, DE SMEDT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 2   Date: 2002   
Pages: 91-97
DOI: 10.2143/TVG.58.2.5001233

Abstract :
Acute thoracale pijn is een symptoom waarachter veel pathologieën met uiteenlopende prognose schuilgaan. Vooral de patiënt met een acuut myocardinfarct loopt een hoog risico op plotse dood. Een verbetering van de prognose kan enkel verwacht worden door het inzetten van therapeutische strategieën die zowel gericht zijn op de vroegtijdige herkenning en behandeling van fatale ritmestoornissen (zoals ventrikelfibrillatie) als op de snelle rekanalisatie van de coronaire obstructie. Hierbij is het van belang dat alle betrokken personen (patiënt, huisarts, ambulancier, verpleegkundige, arts) goed op elkaar afgestemd zijn. Om deze reden heeft de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie richtlijnen opgesteld over het beleid bij een patiënt met acute thoracale pijn. Stroomschema's belichten het beleid in verschillende stappen vanaf het thuisbed tot in het ziekenhuisbed.

Guidelines for the management of acute thoracic pain
Acute thoracic pain is a symptom covering many pathologies with different prognosis. Especially the patient with an acute myocardial infarction carries a high risk of sudden death. Improvement of the prognosis can only be expected if therapeutic strategies will be implemented aiming at the early recognition and treatment of fatal arrhythmia and at the early recanalisation of the occluded coronary artery. Hence, it is of paramount importance that all involved persons (such as the patient, the ambulance personnel, the nurse, the doctor) closely cooperate with each other. For this reason, the Belgian interdisciplinary work group of acute cardiology has drawn up guidelines about the management of the patient with acute thoracic pain. Flowcharts shed light upon the management in the different stages from homebed to hospitalbed.

download article
18.206.194.83.