PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Ambulante respiratoire revalidatieprogramma's: State-of-the-art
Author(s): DECRAMER M, GOSSELINK R, TROOSTERS T, RESPIRATOIRE REVALIDATIE TEAM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 2   Date: 2002   
Pages: 83-90
DOI: 10.2143/TVG.58.2.5001232

Abstract :
Het is de laatste jaren duidelijker geworden dat respiratoire revalidatieprogramma's voor patiënten met "chronic obstructive pulmonary disease" (COPD) een reeks gunstige effecten uitoefenen. Dit komt tot uiting in talrijke gerandomiseerde studies die de laatste 5 jaar verschenen zijn.
Deze effecten bestaan vooral uit een verbeterde inspanningscapaciteit, verminderde ziekteverschijnselen en een verbeterde levenskwaliteit. Deze effecten zijn in de regel groter dan deze die met medicatie bekomen worden. Er zijn ook aanduidingen voor een verbeterde overleving en vooral voor een afname van het aantal hospitalisaties. Vooral patiënten met uitgesproken deconditionering en spierzwakte komen voor een revalidatieprogramma in aanmerking, al is het moeilijk om het resultaat van een programma te voorspellen aan de hand van de functionele variabelen bij de aanvang van de revalidatie. Patiënten met om het even welke graad van luchtwegobstructie komen in aanmerking. Motivatie om een programma te volgen is van belang.
Een programma is meestal multidisciplinair en omvat kinesitherapie met perifere spiertraining en inspanningstraining, psychosociale begeleiding, ergotherapie en dieetadvies. Perifere spiertraining, inspanningstraining en psychosociale begeleiding zijn de meest effectieve componenten van het programma, dat 6 maanden duurt, en 60 sessies omvat.
Een programma wordt best ambulant in een ziekenhuis (poliklinisch) verstrekt. Thuis-revalidatie is in het algemeen minder doeltreffend. Na de revalidatieperiode is verdere thuisbehandeling aangewezen om de bekomen effecten te behouden.

Outpatient pulmonary rehabilitation: State-of-the-art
Based on several randomised studies published in the last five years, it is becoming increasingly clear that pulmonary rehabilitation programmes result in beneficial effects in COPD patients.
The demonstrated effects of pulmonary rehabilitation consist of improved exercise capacity, reduced symptoms and improved health status. These effects are generally greater than the effects produced by inhaled medication. Indications for improved survival and reduced hospitalisation frequency are also available. The best candidates are patients with pronounced deconditioning and muscle weakness. Prediction of the effects based on pre-rehabilitation functional data, however, remains difficult. It is important to stress that patients with any degree of airflow obstruction are eligible for the programme, provided they are well motivated.
The programmes are delivered by a multidisciplinary team and consist of physiotherapy with peripheral muscle and exercise training, psychosocial support, occupational therapy and dietary advice. Peripheral muscle training, exercise training and psychosocial support appear to be the most effective components. The programme ideally lasts for 6 months and is composed of 60 sessions.
There is a general tendency to administer the programme on an out-patient basis in hospitals. Home rehabilitation appears feasible but less effective. Maintenance training after rehabilitation is required and can successfully be performed at home.

download article
35.171.146.16.