PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Chemotherapie bij het coloncarcinoom
Author(s): VAN CUTSEM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 24   Date: 2001   
Pages: 1748-1754
DOI: 10.2143/TVG.57.24.5001218

Abstract :
Gezien het vaak voorkomen van het coloncarcinoom en gezien het dikwijls optreden van metastasen, bestaat er een grote nood aan goede chemotherapeutische behandelingsschema's bij het gemetastaseerde coloncarcinoom. Hier zijn de laatste jaren een aantal duidelijk nieuwe ontwikkelingen gekomen waardoor een goede behandelingsstrategie een impact kan hebben op de levenskwaliteit en op de overleving van de patiënt.
Nieuwe manieren van toediening van 5-fluorouracil (infusionele of orale prodrugs), nieuwe geneesmiddelen (voornamelijk irinotecan en oxaliplatine) en vooruitgang in de kennis van de moleculaire biologie dragen hiertoe bij.
Ook wordt algemeen aanvaard dat een postoperatieve adjuvante chemotherapie na resectie bij patiënten met een stadium-III-coloncarcinoom de recidiefkans vermindert en de overleving verbetert. De adjuvante chemotherapie bij stadium-II-colontumoren blijft omstreden.

Geen abstract

download article
35.175.191.72.